Wpisz szukane słowo

post

Podręczniki na rok szkolny 2021/2022

Podręczniki na rok szkolny 2021/2022

Rok szkolny 2021/2022

Podręczniki do Punktu Przedszkolnego

Planeta dzieci 4-latek Box WSiP ( Rada Rodziców zakupi we wrześniu).

Podręczniki do Oddziału Przedszkolnego

Nowi Tropiciele 6-latek Box WSiP ( Rada Rodziców zakupi we wrześniu).

Religia                        Podręcznik dla 6-latka „Tak! Jezus mnie kocha”  ks. dr K. Mielnicki, E.

                                   Kondrak Wydawnictwo Jedność

J. angielski                Angielski dla zerówek karty pracy Wydawnictwo Macmillan

Zestaw podręczników dla klasy I

Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego oraz materiały ćwiczeniowe, zgodnie z wytycznymi MEN, są darmowe.

Zamówieniem darmowych podręczników do klasy I zajmie się szkoła.

Rodzice są zobowiązani do zakupu podręcznika do religii.

Religia            Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej „ Poznaję Boży świat”: red. Ks.dr K. Mielnicki, E. Kondrak, Wydawnictwo JEDNOŚĆ

                        Zestaw podręczników dla klasy II

Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego oraz materiały ćwiczeniowe, zgodnie z wytycznymi MEN, są darmowe.

Zamówieniem darmowych podręczników do klasy II zajmie się szkoła.

Rodzice są zobowiązani do zakupu podręcznika do religii.

Religia               Podręcznik do religii dla klasy II – ,,Odkrywam królestwo Boże”. Wydawnictwo Jedność. Autor: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak (nowa podstawa)

                            Zestaw podręczników dla klasa III

Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego oraz materiały ćwiczeniowe, zgodnie z wytycznymi MEN, są darmowe.

Zamówieniem darmowych podręczników do klasy III zajmie się szkoła.

Rodzice są zobowiązani do zakupu podręcznika i ćwiczenia do religii.

Religia   Podręcznik do religii dla klasy III szkoły podstawowej „Przyjmujemy         

              Pana Jezusa” Wydawnictwo Wam Kraków

              Ćwiczenia do religii dla klasy III szkoły podstawowej „Przyjmujemy                                               

              Pana Jezusa” Wydawnictwo WAM Kraków.

Zestaw podręczników dla klasy IV

Podręczniki do klasy IV oraz materiały ćwiczeniowe, zgodnie z wytycznymi MEN, są darmowe. Zamówieniem darmowych podręczników do klasy IV zajmie się szkoła.

Rodzice są zobowiązani do zakupu podręcznika i ćwiczenia do religii i WDŻ.

Religia     Katechizm dla klasy IV „Zaproszeni przez Boga dla klasy IV. Wydawnictwo WAM.

                 Zeszyt ćwiczeń dla klasy czwartej., autor: Ks. Jan Doppke.

WDŻ –Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie.

Podręcznik 4 Szkoła Podstawowa+ zeszyt ćwiczeń-Wędrując ku dorosłości.

 Wychowanie do życia w rodzinie 4. Wydawnictwo Rubikon

Zestaw podręczników dla klasy V

Podręczniki do klasy V oraz materiały ćwiczeniowe, zgodnie z wytycznymi MEN, są darmowe. Zamówieniem darmowych podręczników do klasy V zajmie się szkoła.

Rodzice są zobowiązani do zakupu podręcznika i ćwiczenia do religii i WDŻ.

Religia       „Podręcznik do religii dla klasy piątej „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”. Autorzy:  ks. Dr K. Mielnicki, E. Kondrak , wydawnictwo JEDNOŚĆ

                    Zeszyt ćwiczeń dla klasy piątej „ Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”. Autorzy: ks. Dr K. Mielnicki, E. Kondrak, A. Sętorek, wydawnictwo JEDNOŚĆ (nowa podstawa).

WDŻ –Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie.

Podręcznik 5 Szkoła Podstawowa+ zeszyt ćwiczeń-Wędrując ku dorosłości.

 Wychowanie do życia w rodzinie 5. Wydawnictwo Rubikon

Zestaw podręczników dla klasy VI

Podręczniki do klasy VI oraz materiały ćwiczeniowe, zgodnie z wytycznymi MEN, są darmowe. Zamówieniem darmowych podręczników do klasy VI zajmie się szkoła.

Rodzice są zobowiązani do zakupu podręcznika i ćwiczenia do religii i WDŻ.

Religia         katechizm +ćwiczenia dla klasy VI ,,Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno”. Wydawnictwo Jedność. Autor: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak (nowa podstawa)

WDŻ –Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie.

Podręcznik 6 Szkoła Podstawowa+ zeszyt ćwiczeń-Wędrując ku dorosłości.

 Wychowanie do życia w rodzinie 6. Wydawnictwo Rubikon

Zestaw podręczników dla klasy VII

Podręczniki do klasy VII oraz materiały ćwiczeniowe, zgodnie z wytycznymi MEN, są darmowe. Zamówieniem darmowych podręczników do klasy VII zajmie się szkoła.

Rodzice są zobowiązani do zakupu podręcznika  do religii i WDŻ.

Religia         Podręcznik dla klasy VII „ Szukam was”. Wydawnictwo WAM.

WDŻ –Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie.

Podręcznik 7 Szkoła Podstawowa+ zeszyt ćwiczeń-Wędrując ku dorosłości.

 Wychowanie do życia w rodzinie 7. Wydawnictwo Rubikon

Zestaw podręczników dla klasy VIII

Podręczniki do klasy VII oraz materiały ćwiczeniowe, zgodnie z wytycznymi MEN, są darmowe. Zamówieniem darmowych podręczników do klasy VII zajmie się szkoła.

Rodzice są zobowiązani do zakupu podręcznika do religii i WDŻ.

Religia        Podręcznik dla klasy VIII (II klasa gimnazjum)    ”Jestem z Wami”                                                          

                      Wydawnictwo Wam.

WDŻ –Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie.

Podręcznik 8 Szkoła Podstawowa+ zeszyt ćwiczeń-Wędrując ku dorosłości.

 Wychowanie do życia w rodzinie 8. Wydawnictwo Rubikon