Wpisz szukane słowo

PUNKT PRZEDSZKOLNY

DLA DZIECI 3-4-5-LETNICH

INFORMACJE OGÓLNE

O PRZEDSZKOLU

Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Mojuszu w roku szkolnym 2020/2021 liczy 17 dzieci 3, 4 i 5 letnich. Wychowawcą grupy jest pani Lucyna Łagoda.

Dzieci w przedszkolu mogą swobodnie bawić się i uczestniczyć w różnorodnych zajęciach edukacyjnych. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę i wychowanie, oraz udział w dodatkowych zajęciach takich jak gimnastyka korekcyjna, język angielski, zajęcia regionalne, religia oraz zajęcia logopedyczne. Organizujemy również wycieczki edukacyjne, uroczystości, warsztaty, teatrzyki edukacyjne, bale przebierańców, imprezy integracyjne, festyny rodzinne.

Nasze przedszkole pełni funkcje: opiekuńcze, wychowawcze, kształcące. Stwarza wychowankom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju odpowiednio do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Promuje zdrowy styl życia oraz zachowania przyjazne ochronie środowiska. Rozwija poczucie tożsamości regionalnej i narodowej. Szczególny nacisk kładziemy na bezpieczeństwo i samodzielność dziecka. Dzieci biorą udział w konkursach organizowanych przez przedszkole i środowisko lokalne. Wraz z rodzicami uczestniczą w różnych akcjach charytatywnych (zbiórka baterii, nakrętek dla chorej Ani). Raz w miesiącu odbywają się zajęcia kulinarne na których przedszkolaki mają możliwość przygotować swoje ulubione potrawy.

Łagoda Lucyna

wychowanie przedszkolne, język kaszubski

lucynalagoda@spmojusz.pl