Wpisz szukane słowo

PUNKT PRZEDSZKOLNY

DLA DZIECI 3-4-5-LETNICH

INFORMACJE OGÓLNE

O PRZEDSZKOLU

Do Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Mojuszu uczęszczają  dzieci 3, 4 i 5 letnie. Wychowawcą grupy jest pani Martyna Grzenkowicz. Pani Martynie pomaga pani Barbara Tesmer.

Dzieci w przedszkolu mogą swobodnie bawić się i uczestniczyć w różnorodnych zajęciach edukacyjnych. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę i wychowanie, oraz udział w dodatkowych zajęciach takich jak gimnastyka korekcyjna, język angielski, zajęcia regionalne, religia oraz zajęcia logopedyczne. Organizujemy również wycieczki edukacyjne, uroczystości, warsztaty, teatrzyki edukacyjne, bale przebierańców, imprezy integracyjne, festyny rodzinne.

Nasze przedszkole pełni funkcje: opiekuńcze, wychowawcze, kształcące. Stwarza wychowankom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju odpowiednio do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Promuje zdrowy styl życia oraz zachowania przyjazne ochronie środowiska. Rozwija poczucie tożsamości regionalnej i narodowej. Szczególny nacisk kładziemy na bezpieczeństwo i samodzielność dziecka. Dzieci biorą udział w konkursach organizowanych przez przedszkole i środowisko lokalne. Wraz z rodzicami uczestniczą w różnych akcjach charytatywnych (zbiórka baterii, nakrętek dla chorej Ani). Raz w miesiącu odbywają się zajęcia kulinarne na których przedszkolaki mają możliwość przygotować swoje ulubione potrawy.

Martyna Grzenkowicz

wychowanie przedszkolne, świetlica

Do Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Mojuszu uczęszczają  dzieci 3, 4 i 5 letnie. Wychowawcą grupy jest pani Martyna Grzenkowicz. Pani Martynie pomaga pani Barbara Tesmer.

Dzieci w przedszkolu mogą swobodnie bawić się i uczestniczyć w różnorodnych zajęciach edukacyjnych. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę i wychowanie, oraz udział w dodatkowych zajęciach takich jak gimnastyka korekcyjna, język angielski, zajęcia regionalne, religia oraz zajęcia logopedyczne. Organizujemy również wycieczki edukacyjne, uroczystości, warsztaty, teatrzyki edukacyjne, bale przebierańców, imprezy integracyjne, festyny rodzinne.

Nasze przedszkole pełni funkcje: opiekuńcze, wychowawcze, kształcące. Stwarza wychowankom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju odpowiednio do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Promuje zdrowy styl życia oraz zachowania przyjazne ochronie środowiska. Rozwija poczucie tożsamości regionalnej i narodowej. Szczególny nacisk kładziemy na bezpieczeństwo i samodzielność dziecka. Dzieci biorą udział w konkursach organizowanych przez przedszkole i środowisko lokalne. Wraz z rodzicami uczestniczą w różnych akcjach charytatywnych (zbiórka baterii, nakrętek dla chorej Ani). Raz w miesiącu odbywają się zajęcia kulinarne na których przedszkolaki mają możliwość przygotować swoje ulubione potrawy.

Do Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Mojuszu uczęszczają  dzieci 3, 4 i 5 letnie. Wychowawcą grupy jest pani Martyna Grzenkowicz. Pani Martynie pomaga pani Barbara Tesmer.

Dzieci w przedszkolu mogą swobodnie bawić się i uczestniczyć w różnorodnych zajęciach edukacyjnych. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę i wychowanie, oraz udział w dodatkowych zajęciach takich jak gimnastyka korekcyjna, język angielski, zajęcia regionalne, religia oraz zajęcia logopedyczne. Organizujemy również wycieczki edukacyjne, uroczystości, warsztaty, teatrzyki edukacyjne, bale przebierańców, imprezy integracyjne, festyny rodzinne.

Nasze przedszkole pełni funkcje: opiekuńcze, wychowawcze, kształcące. Stwarza wychowankom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju odpowiednio do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Promuje zdrowy styl życia oraz zachowania przyjazne ochronie środowiska. Rozwija poczucie tożsamości regionalnej i narodowej. Szczególny nacisk kładziemy na bezpieczeństwo i samodzielność dziecka. Dzieci biorą udział w konkursach organizowanych przez przedszkole i środowisko lokalne. Wraz z rodzicami uczestniczą w różnych akcjach charytatywnych (zbiórka baterii, nakrętek dla chorej Ani). Raz w miesiącu odbywają się zajęcia kulinarne na których przedszkolaki mają możliwość przygotować swoje ulubione potrawy.