Wpisz szukane słowo

RODO

DANE KONTAKTOWE

INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Piotr Armatowski
e-mail: SPMojusz_RODO@sierakowice.pl

KLAUZULE INFORMACYJNE

UCZEŃ

Obowiązek informacyjny realizowany wobec uczniów

PRACOWNIK

Obowiązek informacyjny realizowany wobec pracownika

PUBLIKACJA WIZERUNKU

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z publikacją wizerunku

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Obowiązek informacyjny realizowany w związku Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Obowiązek informacyjny w związku z realizacją zadań związanych z obsługą Pracowniczych Planów Kapitałowych

Kobieta z lupą patrząca na przepisy prawa
KANDYDACI DO PRACY

Obowiązek informacyjny realizowany wobec kandydatów do pracy

UMOWY CYWILNOPRAWNE

Obowiązek informacyjny realizowany w umowie cywilnoprawnej

ROZRACHUNKI Z KONTRAHENTAMI

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z obsługą rozrachunków z kontrahentem

OBSŁUGA KORESPONDENCJI

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z obsługą korespondencji