Wpisz szukane słowo

Posiłki

DOŻYWIANIE W SZKOLE

ZASADY KORZYSTANIA Z DOŻYWIANIA

W WIELOBRANŻOWEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ SŁONECZNE WZGÓRZE

Przerwa obiadowa trwa od godz. 11:30 do godz. 11:45.

Wykonawcą usługi od 2 stycznia 2023 r. jest Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna ,,Słoneczne Wzgórze”.

Dostępne są następujące posiłki:

a) zupa,b) II danie

Ceny posiłków za 1 dzień:

a) dla dzieci z punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego:

zupa – 3,30 zł,

II danie – 4,50 zł,

ceny posiłków za wrzesień:

zupa-3,30zł x 15 dni=49,50zł

II danie – 4,50zł x 15 dni = 67,50zł

Termin płatności za wrzesień: 08.09.2023r.

b) dla uczniów z klas 1-8:

zupa – 3,80 zł,

II danie – 5,40 zł

opłata za wrzesień:

zupa- 3,80 zł x 15 dni = 57,00 zł

II danie – 5,40 zł x 15 dni = 81,00 zł

Termin płatności za wrzesień: 08.09.2023r.

Ostateczna kwota wpłaty musi zostać obliczona przez rodzica poprzez zsumowanie cen wybranych posiłków.

W przypadku rodzeństwa należy wykonać przelew za każde dziecko z osobna.Wpłata następuje na rachunek bankowy:

Odbiorca: SP Mojusz

 Numer rachunku: 18 8324 0001 0000 0361 2000 0610

Tytuł: Imię i nazwisko ucznia, klasa, rodzaj posiłku (np. Jan Kowalski, 8a, zupa, II danie)

Od 02.01.2023 r. uruchomiony został  system e-stołówka https://spmojusz.loca.pl

Rodzic w systemie będzie mógł odwołać posiłki oraz śledzić na bieżąco stan konta.

Zgłoszona nieobecność pomniejsza kwotę do wpłaty w kolejnym miesiącu.

RZĄDOWY PROGRAM

POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU