Wpisz szukane słowo

Posiłki

DOŻYWIANIE W SZKOLE

ZASADY KORZYSTANIA Z DOŻYWIANIA

W WIELOBRANŻOWEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ SŁONECZNE WZGÓRZE

Przerwa obiadowa trwa od godz. 11:30 do godz. 11:45.

Przygotowaniem posiłków zajmuje się Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Słoneczne Wzgórze” ze Stężycy. Więcej informacji o spółdzielni można znaleźć na stronie internetowej: smacznesierakowice.pl.

Rodzice naszych uczniów powinni zapoznać się z zasadami opłat za posiłki, instrukcją dotyczącą wysyłania przelewu za posiłki, założenia konta i rejestracji w celu logowania się w systemie.

Założenie konta pozwoli na sprawne dokonywanie wpłat i możliwość zgłoszenia nieobecności dziecka, a tym samym dokonać kompensaty wpłaconych środków.

Ponieważ przygotowaniem, dowożeniem i rozliczaniem posiłków zajmuje się zewnętrzna firma, prosimy o kontaktowanie się z firmą w razie pytań i wątpliwości, a nie z sekretariatem szkoły. Najlepiej w tym celu skorzystać z zakładki „Kontakt” na stronie spółdzielni.

Aby uzyskać rekompensatę za posiłek podczas nieobecności dziecka w szkole, należy spełnić dwa wymagania:

  1. Należy zgłosić ten fakt dzień przed nieobecnością dziecka do godziny 10:00.
  2. Zgłoszenia należy dokonać przy użyciu EBOK spółdzielni dostępnego pod adresem: https://ebok.smacznesierakowice.pl/

RZĄDOWY PROGRAM

POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

Informacja dotycząca realizacji wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu