Wpisz szukane słowo

Ważne dokumenty

NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY

ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SZKOŁY

Statut

Najważniejszy dokument regulujący funkcjonowanie szkoły we wszystkich jej obszarach.

Procedury bezpieczeństwa w czasie COVID-19

Procedury bezpieczeństwa w czasie COVID-19 w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Mojuszu wprowadzone zarządzeniem nr 17/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mojuszu z dnia 21.08.2021 r.

Zasady pracy na lekcji w czasie nauki zdalnej

Regulamin oceniania zachowania w okresie zdalnego nauczania w klasach IV-VIII (aneks do WSO)

Plan pracy szkoły

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Mojuszu na rok szkolny 2023/2024.

Regulamin wewnętrzny

Regulamin wewnętrzny Szkoły Podstawowej w Mojuszu

Regulamin korzystania z szafek szkolnych

Regulamin korzystania z szafek szkolnych

System Oceniania Zachowania

System Oceniania Zachowania

Rekrutacja do klasy I

Regulamin rekrutacji

Konsultacje nauczycieli

Terminy konsultacji