Wpisz szukane słowo

post

Dożywianie

Dożywianie

Wykonawcą usługi od 2 stycznia 2023 r. będzie Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna ,,Słoneczne Wzgórze”.

1.Dostępne są następujące posiłki:

a) zupa,

b) II danie

2. Ceny posiłków za 1 dzień:

a) dla dzieci z punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego:

zupa – 3,30 zł,

 II danie – 4,50 zł,

b) dla uczniów z klas 1-8:

zupa – 3,80 zł,

II danie – 5,40 zł

3. Liczba dni, w których będą wydawane posiłki:

a) Styczeń 2023 r.:

dla dzieci z punktu przedszkolnego – 11 dni

dla uczniów oddziału przedszkolnego – 11 dni

dla uczniów z klas 1-8 – 11 dni

b) Luty 2023 r.:

dla dzieci z punktu przedszkolnego – 20 dni

dla uczniów oddziału przedszkolnego – 20 dni

dla uczniów z klas 1-8 – 20 dni

3.Ostateczna kwota wpłaty musi zostać obliczona przez rodzica poprzez zsumowanie cen wybranych posiłków.

4. W przypadku rodzeństwa należy wykonać przelew za każde dziecko z osobna.

5. Wpłata następuje na rachunek bankowy:

Odbiorca: SP Mojusz

 Numer rachunku: 18 8324 0001 0000 0361 2000 0610

Tytuł: Imię i nazwisko ucznia, klasa, rodzaj posiłku (np. Jan Kowalski, 8a, zupa, II danie)

6. Terminy płatności:

a) za styczeń 2023 r. do 28.12.2022 r.

b) za luty 2023 r. do 27.01.2023 r.

7. Opóźnienie w opłacie za posiłki w stosunku do terminów podanych powyżej spowoduje, że uczeń otrzyma posiłek trzy dni robocze później, np.:

a) Wpłata w dniu 30.12.2022 r. spowoduje, że pierwszy posiłek zostanie wydany 04.01.2023r.

b) Zlecenie przelewu w sobotę lub niedzielę spowoduje, że uczeń otrzyma pierwszy posiłek w środę.

8. Od 02.01.2023 r. uruchomiamy system e-stołówkahttps://spmojusz.loca.pl

Rodzic w systemie będzie mógł odwołać posiłki oraz śledzić na bieżąco stan konta.

 Zgłoszona nieobecność pomniejsza kwotę do wpłaty w kolejnym miesiącu.