Wpisz szukane słowo

Dni wolne

DODATKOWE DNI WOLNE

USTALONE PRZEZ WSZYSTKIE ORGANY SZKOŁY

02.11.2021

Dodatkowy dzień wolny po Wszystkich Świętych

12.11.2021

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

07.01.2022

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

02.05.2022

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

24.05.2022

Egzamin ósmoklasisty

25.05.2022

Egzamin ósmoklasisty

26.05.2022

Egzamin ósmoklasisty

17.06.2022

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych