Wpisz szukane słowo

Dni wolne

DODATKOWE DNI WOLNE

USTALONE PRZEZ WSZYSTKIE ORGANY SZKOŁY

31.10.2022

Dodatkowy dzień wolny przed Wszystkimi Świętymi

02.05.2023

Dodatkowy dzień wolny

04.05.2023

Dodatkowy dzień wolny

05.05.2023

Dodatkowy dzień wolny

23.05.2023

Egzamin ósmoklasisty

24.05.2023

Egzamin ósmoklasisty

25.05.2023

Egzamin ósmoklasisty

09.06.2023

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych