Wpisz szukane słowo

Dni wolne

DODATKOWE DNI WOLNE

USTALONE PRZEZ WSZYSTKIE ORGANY SZKOŁY

W związku z tym, iż 2 dni wolne przypadły w roku szkolnym 2020/2021 w czasie ferii zimowych Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców postanowiła zmienić terminarz dni dodatkowo wolnych.

02.11.2020

Dodatkowy dzień wolny po Wszystkich Świętych

04.05.2021

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

05.05.2021

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

06.05.2021

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

07.05.2021

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

25.05.2021

Egzamin ósmoklasisty

26.05.2021

Egzamin ósmoklasisty

27.05.2021

Egzamin ósmoklasisty