Wpisz szukane słowo

REKRUTACJA

DO PUNKTU I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

REGULAMINY

ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINAMI REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

Zapoznaj się z regulaminem rekrutacji do Punktu Przedszkolnego.

REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Zapoznaj się z regulaminem rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego.

DEKLARACJE I WNIOSKI

POBIERZ I WYPEŁNIJ WŁAŚCIWE DOKUMENTY

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

Pobierz i wypełnij, jeżeli Twoje dziecko będzie roku szkolnym 2024/2025 po raz pierwszy uczęszczało do Punktu Przedszkolnego.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Pobierz i wypełnij, jeżeli Twoje dziecko będzie roku szkolnym 2024/2025 po raz pierwszy uczęszczało do Oddziału Przedszkolnego.

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU KANDYDATA

Pobierz i wypełnij, jeżeli samotnie wychowujesz dziecko.

OŚWIADCZENIE O WYCHOWYWANIU KANDYDATA W RODZINIE WIELODZIETNEJ

Pobierz i wypełnij, jeżeli wychowujesz dziecko w rodzinie wielodzietnej.

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

Pobierz i wypełnij, jeżeli wychowujesz dziecko w rodzinie wielodzietnej.