Wpisz szukane słowo

Podręczniki

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Opierając się o aktualny stan prawny dotyczący kwestii podręczników w szkołach publicznych informujemy, że szkoła zapewnia podręczniki uczniom klas 1-8 z wyłączeniem takich przedmiotów jak religia oraz wychowanie do życia w rodzinie.

Rodzice zobowiązani są wyposażyć swoje dzieci podręczniki stosowane w Punkcie Przedszkolnym, w Oddziale Przedszkolnym oraz podręczniki do religii i wychowania do życia w rodzinie.

WYKAZ WSZYSTKICH PODRĘCZNIKÓW

Klasa 1

Zestaw podręczników do klasy 1 na rok szkolny 2023/2024

Klasa 2

Zestaw podręczników do klasy 2 na rok szkolny 2023/2024

Klasa 3

Zestaw podręczników do klasy 3 na rok szkolny 2023/2024

Klasa 4

Zestaw podręczników do klasy 4 na rok szkolny 2023/2024

Klasa 5

Zestaw podręczników do klasy 5 na rok szkolny 2023/2024

Klasa 6

Zestaw podręczników do klasy 6 na rok szkolny 2023/2024

Klasa 7

Zestaw podręczników do klasy 7 na rok szkolny 2023/2024

Klasa 8

Zestaw podręczników do klasy 8 na rok szkolny 2023/2024

TE PODRĘCZNIKI MUSZĄ ZAKUPIĆ RODZICE

WSZYSTKIE KLASY

Wykaz podręczników na rok szkolny 2023/2024, których zakup leży w gestii rodziców.