Wpisz szukane słowo

KALENDARZ

UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

ZNAJDZIESZ WŁAŚNIE TUTAJ

RODZAJ UROCZYSTOŚCI

DATA

ODPOWIEDZIALNI NAUCZYCIELE

Inauguracja roku szkolnego

11.09.2020

dyrekcja szkoły, wychowawcy klas

Sprzątanie Świata

wrzesień 2020

Iwona Andraszewicz

Tydzień matematyki

wrzesień 2020

Oriana Górska

Pokaz rycerski

wrzesień 2020

Mirosława Tandek

Rozgrywki piłkarskie / zawody sportowe

wg harmonogramu

nauczyciele wychowania fizycznego, koordynator: Dariusz Kolka

Dzień Bezpiecznego Komputera

12.10.2020

Oriana Górska

Konkurs Pieśni Jana Trepczyka

16.10.2020

Lucyna Łagoda

Dyktando kaszubskie

19-23.10.2020

nauczyciele języka kaszubskiego

Dzień Edukacji Narodowej

październik 2020

Lucyna Mielewczyk, Ewa Glińska

Dzień Papieski

październik 2020

ks. Tomasz Mizyk, Beata Sildatk

Dzień Niepodległości

11.11.2020

Mirosława Tandek

Gminny Konkurs Czytelniczy w Języku Kaszubskim „Méster Bëlnégò Czëtaniô”

30.11.2020

nauczyciele języka kaszubskiego, koordynator: Danuta Pioch

Wojewódzki Konkurs Recytatorski Wierszy Ewy Warmowskiej

02.12.2020

nauczyciele języka kaszubskiego

Warsztaty świąteczne

grudzień 2020

XII Konkurs Biblijny Diecezji Pelplińskiej (etap szkolny)

grudzień 2020

ks. Tomasz Mizyk, Beata Sildatk

Święto Wolontariusza

grudzień 2020

Oriana Górska

Gminny Przegląd Kolędników

grudzień 2020

Irena Brzustewicz, Lucyna Łagoda

Gminny Konkurs Recytatorski Wierzy J. Brzechwy i J. Tuwima

grudzień 2020

Irena Brzustewicz, Lucyna Łagoda, Barbara Warmowska, Weronika Sikora

Ślubowanie klasy I

22.01.2021

Irena Brzustewicz

Dyskoteka karnawałowa

styczeń 2021

wychowawcy klas PP-III i IV-VIII

Bal Karnawałowy

styczeń 2021

wychowawcy klas PP-III

Dzień Seniora

styczeń 2021

Weronika Sikora, Barbara Warmowska

Gminny Konkurs Wiedzy z Języka Angielskiego „English Fun”

luty 2021

Beata Sildatk, Ilona Formella

Konkurs Prozy i Poezji Polskiej

luty 2021

Ewa Glińska, wychowawcy klas I-III

Święto Wiosny – Mam talent

marzec 2021

Beata Sildatk, Natalia Formela

Urodziny Alberta Einsteina i Dzień liczby π

marzec 2021

Oriana Górska

Konkurs piosenki angielskiej

marzec 2021

Ilona Formella, Lucyna Mielewczyk

Konkurs Prozy i Poezji Kaszubskiej „Rodnô Mòwa”

marzec 2021

nauczyciele języka kaszubskiego

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

marzec/kwiecień 2021

Lucyna Mielewczyk

Kaszubska Bina

kwiecień 2021

nauczyciele języka kaszubskiego

Dzień Ziemi

kwiecień 2021

Iwona Andraszewicz, wychowawcy klas

Rocznica Konstytucji 3 Maja

maj 2021

Ewa Glińska

Festyn Rodzinny

maj/czerwiec 2021

Wojewódzki Konkurs Recytatorski Wierszy Jana Trepcczyka

maj/czerwiec 2021

nauczyciele języka kaszubskiego

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

25.06.2021

wychowawcy klas