Wpisz szukane słowo

post

Wyniki rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego

Wyniki rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego

Mojusz, dnia 27.03.2023 r.

SPRAWOZDANIE

Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MOJUSZU

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

W wyniku obrad Komisji Rekrutacyjnej wszystkie deklaracje kontynuowania wychowania przedszkolnego oraz nowe wnioski złożone  przez rodziców dzieci o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Mojuszu na rok szkolny 2023/2024 zostały zweryfikowane i pozytywnie rozpatrzone. 

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Barbara Warmowska