Wpisz szukane słowo

post

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE

 5 maja uczniowie klas VI-VIII wzięli udział w warsztatach ,których celem było wzmocnienie wśród młodzieży postaw wolnych od uzależnień. Nasi uczniowie zdobyli wiedzę na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych, a także nauczyli się jak konstruktywnie radzić sobie z presją otoczenia. Warsztaty poprowadził specjalista terapii uzależnień Fundacji Wieloprofilowego Usprawniania
” Od Nowa”  pan Roman Łojka. Serdecznie dziękujemy !