Wpisz szukane słowo

post

VIII edycja Międzyszkolnego Przeglądu Piosenki w Języku Angielskim

VIII edycja Międzyszkolnego Przeglądu Piosenki w Języku Angielskim

W piątek 2 grudnia 2022 roku odbyła się VIII edycja Międzyszkolnego Przeglądu Piosenki w Języku Angielskim organizowana przez Naszą Szkołę. Jak co roku, patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Sierakowice Tadeusz Kobiela. Był on też sponsorem tego wydarzenia.

W tegorocznej edycji aż 73 uczniów zaprezentowało swoje wykonania piosenek o tematyce świątecznej i zimowej. Zmagali się oni ze sobą w sześciu kategoriach: soliści z klas 0-II, zespoły z klas 0-II, soliści z klas III-V, zespoły z klas III-V, soliści z klas VI-VIII i zespoły z klas VI-VIII. Występy uczestników oceniało Jury w składzie: Henryk Klasa, Tatiana Wejer, Teresa Klasa, Karina Stefanowska. Punkty przyznawano za poprawność muzyczną i językową, interpretację utworu oraz ogólne wrażenie artystyczne.

W kategorii soliści z klas 0-II pierwsze miejsce zdobyła Oliwia Kwidzińska ze Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej, drugie miejsce Oliwia Gronda ze Szkoły Podstawowej w Jelonku, trzecie miejsce Marcelina Sikora ze Szkoły Podstawowej w Mojuszu, wyróżnienie zaś Łucja Sela ze Szkoły Podstawowej w Gowidlinie. W kategorii zespoły z klas 0-II pierwsze miejsce przyznano Urszuli Szucie, Łucji Leik i Martynie Wencie ze Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej, drugie miejsce Maciejowi Figurze, Michalinie Arndt i Sandrze Reclaw, trzecie miejsce Arturowi Karkowskiemu i Zlacie Matsuta, wyróżnienie Blance Kobieli i Amelii Lis.

W kategorii soliści z klas III-V pierwsze miejsce zajęła Urszula Bladowska ze Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej, drugie miejsce Milena Wenta ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierakowicach, trzecie miejsce Amelia Rompa ze Szkoły Podstawowej w Mojuszu, wyróżnienie Liliana Labuda z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego „Mała Szkoła” w Szopie. W kategorii zespoły z klas III-V pierwsze miejsce zdobyły Lidia Koszałka i Marcelina Stencel ze Szkoły Podstawowej w Załakowie, drugie miejsce Kornelia Lejk i Maja Kostuch ze Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej, trzecie miejsce Kornelia Konkel i Liliana Woźniak ze Szkoły Podstawowej w Gowidlinie, wyróżnienie Agata Miotk i Dagmara Syldatk ze Szkoły Podstawowej w Mojuszu.

W kategorii soliści z klas VI-VIII pierwsze miejsce przyznano Kindze Błonk ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierakowicach , drugie miejsce Kindze Szczypior ze Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej, trzecie miejsce Mai Klawikowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sierakowicach, wyróżnienie Kamili Pioch ze Szkoły Podstawowej w Mojuszu. W kategorii zespoły z klas VI-VIII pierwsze miejsce zajęły Alicja Domaszk i Patrycja Górlikowska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sierakowicach, drugie miejsce Anna Lejk i Aniela Leik ze Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej, trzecie miejsce Judyta Tomeczkowska i Aleksandra Rompa ze Szkoły Podstawowej w Gowidlinie, wyróżnienie zaś Marta Bronk, Agnieszka Bronk i Agnieszka Rosszkowska ze Szkoły Podstawowej w Tuchlinie.

Wszystkim nagrodzonym Serdecznie Gratulujemy.

Chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim uczestnikom, ich nauczycielom oraz opiekunom i zaprosić do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu, która odbędzie się już w przyszłym roku szkolnym.