Wpisz szukane słowo

post

„Spotkanie z panią aspirant”

„Spotkanie z panią aspirant”

W ramach działań profilaktycznych szkoły 6 kwietnia uczniowie klas IV-VIII wzięli udział w spotkaniu z  panią aspirant Komendy Powiatowej Policji  w Kartuzach Karoliną Jędrzejczyk.
 Głównym tematem spotkania była odpowiedzialność karna nieletnich, ale także agresja w szkole i jej rodzaje.Celem prelekcji było zapobieganie demoralizacji wśród młodzieży. W czasie spotkania omówione zostały zagadnienia związane z odpowiedzialnością osób nieletnich za popełniane czyny karalne i za zachowania niezgodne z przyjętymi normami społecznymi.
Mamy nadzieję, że udział uczniów w prelekcji przyczynił się do wzrostu ich świadomości o konsekwencjach niewłaściwego postępowania, oraz pozwoli im uniknąć konfliktu z prawem.
Pani aspirant przybliżyła uczniom również specyfikę pacy policjanta. Uczniowie z wielkim zaciekawieniem oglądali wszystkie rekwizyty , które towarzyszą policjantom w codziennej pracy. 
 Uczniowie otrzymali od pani aspirant odblaski, które pozwolą im być widocznymi na drodze.
To było bardzo interesujące spotkanie;)