Wpisz szukane słowo

post

Wyniki rekrutacji do Punktu Przedszkolnego

Wyniki rekrutacji do Punktu Przedszkolnego

Mojusz, dnia 23.03.2022 r.

SPRAWOZDANIE

z  posiedzenia Komisji Naboru  dzieci do Punktu Przedszkolnego działającego przy Szkole Podstawowej w Mojuszu na rok szkolny 2022/2023

W wyniku obrad Komisji Rekrutacyjnej wszystkie deklaracje kontynuowania wychowania przedszkolnego oraz złożone wnioski przez rodziców dzieci o przyjęcie do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Mojuszu na rok szkolny 2022/2023 zostały pozytywnie rozpatrzone. Liczba wolnych miejsc do Punktu Przedszkolnego wynosi 8.

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej