Wpisz szukane słowo

post

„Reformy gospodarcze Grabskiego a współczesne wyzwania”

„Reformy gospodarcze Grabskiego a współczesne wyzwania”

W czwartek 11 stycznia klasa 8 wzięła udział w Ogólnopolskiej lekcji online „Reformy gospodarcze Grabskiego a współczesne wyzwania”. Lekcję poprowadzili: prof. Witold Orłowski – ekonomista i edukator oraz Waldemar Zbytek- Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego REE 2024.

W dniu 11 stycznia 1924 roku Sejm II RP uchwalił ustawę o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej. Była to jedna z kluczowych reform premiera Władysława Grabskiego, która doprowadziła m.in. do ustabilizowania waluty i pokonania hiperinflacji.

W trakcie lekcji, nawiązując do historycznych reform gospodarczych, omówiono współczesne wyzwania i trudności przed jakimi stoi Polska i świat.

Rok 2024, uchwałą Senatu z dnia 7 września 2023 r., został ogłoszony Rokiem Edukacji Ekonomicznej.