Wpisz szukane słowo

post

Podręczniki na rok szkolny 2022/2023

Podręczniki na rok szkolny 2022/2023

Rok szkolny 2022/2023

Podręczniki do Punktu Przedszkolnego

Nowi Tropiciele i 4-latek Box WSiP ( Rada Rodziców zakupi we wrześniu).

Podręczniki do Oddziału Przedszkolnego

Nowi Tropiciele 6-latek Box WSiP ( Rada Rodziców zakupi we wrześniu).

Nowi Tropiciele 5-latek Box WSiP ( Rada Rodziców zakupi we wrześniu).

Religia                        Podręcznik dla 6-latka „Tak! Jezus mnie kocha”  ks. dr K. Mielnicki, E.

                                   Kondrak Wydawnictwo Jedność

J. angielski                LION’S TEAMAngielski dla sześciolatków. Activity Book,

                                   Wydawnictwo WSIP (Nauczyciel zamówi we wrześniu).

Zestaw podręczników dla klasy I

Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego oraz materiały ćwiczeniowe, zgodnie z wytycznymi MEN, są darmowe.

Zamówieniem darmowych podręczników do klasy I zajmie się szkoła.

Rodzice są zobowiązani do zakupu podręcznika do religii.

Religia            Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej „ Poznaję Boży świat”: red. Ks.dr K. Mielnicki, E. Kondrak, Wydawnictwo JEDNOŚĆ

                        Zestaw podręczników dla klasy II

Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego oraz materiały ćwiczeniowe, zgodnie z wytycznymi MEN, są darmowe.

Zamówieniem darmowych podręczników do klasy II zajmie się szkoła.

Rodzice są zobowiązani do zakupu podręcznika do religii.

Religia               Podręcznik do religii dla klasy II – ,,Odkrywam królestwo Boże”. Wydawnictwo Jedność. Autor: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak.

                            Zestaw podręczników dla klasa III

Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego oraz materiały ćwiczeniowe, zgodnie z wytycznymi MEN, są darmowe.

Zamówieniem darmowych podręczników do klasy III zajmie się szkoła.

Rodzice są zobowiązani do zakupu podręcznika i ćwiczenia do religii.

Religia   Podręcznik do religii dla klasy III szkoły podstawowej „Poznaję Jezusa” Wydawnictwo Jedność.

 Zeszyt ćwiczeń,,Poznaję Jezusa”Klasa III szkoły podstawowej.Wyd.Jedność,Autorzy:ks.dr K.Mielnicki,E.Kondrak

Zestaw podręczników dla klasy IV

Podręczniki do klasy IV oraz materiały ćwiczeniowe, zgodnie z wytycznymi MEN, są darmowe. Zamówieniem darmowych podręczników do klasy IV zajmie się szkoła.

Rodzice są zobowiązani do zakupu podręcznika i ćwiczenia do religii i WDŻ.

Religia     Katechizm dla klasy IV „Zaproszeni przez Boga dla klasy IV. Wydawnictwo WAM.

                 Zeszyt ćwiczeń dla klasy czwartej., autor: Ks. Jan Doppke.

WDŻ –Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie.

Podręcznik 4 Szkoła Podstawowa+ zeszyt ćwiczeń-Wędrując ku dorosłości.

 Wychowanie do życia w rodzinie 4. Wydawnictwo Rubikon

Zestaw podręczników dla klasy V

Podręczniki do klasy V oraz materiały ćwiczeniowe, zgodnie z wytycznymi MEN, są darmowe. Zamówieniem darmowych podręczników do klasy V zajmie się szkoła.

Rodzice są zobowiązani do zakupu podręcznika i ćwiczenia do religii i WDŻ.

Religia      Podręcznik do religii dla klasy piątej „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”. Autorzy:  ks. Dr K. Mielnicki, E. Kondrak , wydawnictwo JEDNOŚĆ. Zeszyt ćwiczeń dla klasy piątej „ Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”. Autorzy: ks. Dr K. Mielnicki, E. Kondrak, A. Sętorek, wydawnictwo JEDNOŚĆ

WDŻ –Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie.

Podręcznik 5 Szkoła Podstawowa+ zeszyt ćwiczeń-Wędrując ku dorosłości.

 Wychowanie do życia w rodzinie 5. Wydawnictwo Rubikon

Zestaw podręczników dla klasy VI

Podręczniki do klasy VI oraz materiały ćwiczeniowe, zgodnie z wytycznymi MEN, są darmowe. Zamówieniem darmowych podręczników do klasy VI zajmie się szkoła.

Rodzice są zobowiązani do zakupu podręcznika i ćwiczenia do religii i WDŻ.

Religia  Podręcznik do religii dla klasy VI ,,Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno”. Wydawnictwo Jedność. Autor: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak   Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy VI ,,Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno”. Wydawnictwo Jedność. Autor: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

WDŻ –Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie.

Podręcznik 6 Szkoła Podstawowa+ zeszyt ćwiczeń-Wędrując ku dorosłości.

 Wychowanie do życia w rodzinie 6. Wydawnictwo Rubikon

Zestaw podręczników dla klasy VII

Podręczniki do klasy VII oraz materiały ćwiczeniowe, zgodnie z wytycznymi MEN, są darmowe. Zamówieniem darmowych podręczników do klasy VII zajmie się szkoła.

Rodzice są zobowiązani do zakupu podręcznika  do religii i WDŻ.

Religia         ,,Szczęśliwi, którzy czynią dobro” Podręcznik do religii dla klasy VII szkoły podstawowej. Wyd. Jedność (nowa podstawa)

Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

WDŻ –Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie.

Podręcznik 7 Szkoła Podstawowa+ zeszyt ćwiczeń-Wędrując ku dorosłości.

 Wychowanie do życia w rodzinie 7. Wydawnictwo Rubikon

Zestaw podręczników dla klasy VIII

Podręczniki do klasy VIII oraz materiały ćwiczeniowe, zgodnie z wytycznymi MEN, są darmowe. Zamówieniem darmowych podręczników do klasy VIII zajmie się szkoła.

Rodzice są zobowiązani do zakupu podręcznika do religii i WDŻ.

Religia        Podręcznik dla klasy VIII (II klasa gimnazjum)    ”Jestem z Wami”                                                          

                      Wydawnictwo Wam.

WDŻ –Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie.

Podręcznik 8 Szkoła Podstawowa+ zeszyt ćwiczeń-Wędrując ku dorosłości.

 Wychowanie do życia w rodzinie 8. Wydawnictwo Rubikon