Wpisz szukane słowo

post

„Murem za Polskim Mundurem”

„Murem za Polskim Mundurem”

Uczniowie naszej szkoły włączają się w ogólnopolską akcję „Murem za Polskim Mundurem”.

Klasy V i VII przygotowały kartki świąteczne z życzeniami w języku kaszubskim. Są one wyrazem uznania za ich postawę i wdzięczności za obronę naszej granicy. Dziękujemy!