Wpisz szukane słowo

post

Méster Bëlnégò Czëtaniô – Konkurs pięknego czytania w języku kaszubskim

Méster Bëlnégò Czëtaniô – Konkurs pięknego czytania w języku kaszubskim

25 listopada 2021 r.  odbył się Gminny Konkurs Méster Bëlnégò Czëtaniô, którego nasza szkoła była organizatorem. W konkursie wzięło udział 59 uczestników w tym 1 osoba dorosła.   Konkurs był podzielony na 5 kategorii wiekowych: klas I-III, IV-VI, VII-VIII, szkoły ponadpodstawowe oraz dorośli.

Jury w składzie: Judyta Kroskowska, Emilia Maszke i Emilia Reclaf oceniało: czystość
i poprawność wymowy, prawidłowe akcentowanie w obrębie wyrazów i większych całości składniowych, melodię wymowy oraz swobodę wypowiedzi.

Lista obowiązujących w tym roku lektur:

1. dla uczniów klas I-III
Ewa Warmowska, Dzéń za dnia, Bącka Huta 2008; wiersze: Jak tósz z kòtã, Jiwer z pùpką, Mòwa, Mój janiółk, Na dobranoc, Redosc, Taczi knôpik, Wiesołi swiat
2. dla uczniów klas IV-VI
Róman Drzéżdżón, Mariolka i ji przigòdë, Gduńsk 2017, Dzél 1–3
3. dla uczniów klas VII-VIII
Alan A. Milne, Miedzwiôdk Pùfôtk, w przekł. Bòżenë Ùgòwsczi, Gduńsk 2015, Dzél I-II
4. dla uczniów szkół ponadpodstawowych
Florión Cenôwa, Rozmòwa Pòlôcha z Kaszëbą, Gdańsk 2007, s. 126-140
5. dla osób dorosłych
Stanisłôw Janka, Psë, Gdańsk 2015.

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników jury przyznało następujące miejsca
 w poszczególnych kategoriach:

Uczniowie szkół podstawowych kl. I-III:
I miejsce Julia Dułak – SP Lisie Jamy,
II miejsce Eliza Kańska – Mała Szkoła w Szopie,
III miejsce Eliza Michałak – SP 1 Sierakowice,

Wyróżnienia: Maksym Matsuta i Bartłomiej Sikora – SP Jelonko.

Uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VI:
I miejsce Zuzanna Pobłocka – SP 2 Sierakowice,
II miejsce Natalia Sewald – SP Jelonko,
III miejsce Milena Dawidowska  – SP Załakowo,

Wyróżnienia: Judyta Tomeczkowska – SP Gowidlino i Cezary Wolski – SP Mojusz.

Uczniowie szkół podstawowych kl. VII-VIII:
I miejsce Kacper Marszk – SP Tuchlino,
II miejsce Wiktoria Labuda – SP Gowidlino,
III miejsce Daniel Młyński – SP Mojusz,

Wyróżnienia: Amelia Lejk – SP Jelonko i Miłosz Szulist – SP  Puzdrowo.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych :

I miejsce Nikola Bronk – Technikum Sierakowice,
II miejsce Dominika Płotka – LO Sierakowice,

Wyróżnienia: Patrycja Penk – Technikum Sierakowice i Daria Lis –  LO Sierakowice.

W kategorii dorośli – I miejsce otrzymała Weronika Kunikowska.

Olbrzymie gratulacje dla wszystkich uczestników konkursu! Wykazali się oni nie lada odwagą i dużymi umiejętnościami w czytaniu kaszubskich tekstów.