Wpisz szukane słowo

post

IX edycja Międzyszkolnego Przeglądu Piosenki w Języku Angielskim

IX edycja Międzyszkolnego Przeglądu Piosenki w Języku Angielskim

W czwartek 7 grudnia 2023 roku odbyła się IX edycja Międzyszkolnego Przeglądu Piosenki w Języku Angielskim organizowanego w Naszej Szkole. Jak co roku, patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Sierakowice Tadeusz Kobiela. Był on też sponsorem tego wydarzenia. Szkolnymi koordynatorkami konkursu zostały: Ilona Formella, Weronika Sikora, Martyna Grzenkowicz i Oriana Górska.

Uczestników i ich opiekunów przywitaliśmy tradycyjnym słodkim poczęstunkiem, wszyscy mieli także możliwość wykonania zdjęć na specjalnej ściance z zimową scenerią. Zarówno jury, jak i goście przyznali, że poziom z roku na rok rośnie, zarówno pod względem wokalnym, jak i artystycznym. Występy wzbogacano wymyślnymi strojami, choreografiami, występami tancerzy, a nawet ustawiano do nich specjalne scenografie.

W tegorocznej edycji aż 78 uczniów zaprezentowało swoje wykonania piosenek o tematyce świątecznej i zimowej. Zmagali się oni ze sobą w sześciu kategoriach: soliści z klas 0-II, zespoły z klas 0-II, soliści z klas III-V, zespoły z klas III-V, soliści z klas VI-VIII i zespoły z klas VI-VIII. Występy uczestników oceniało Jury w składzie: Tatiana Szuta-Wejer, Marcin Latarski, Michalina Król, Teresa Klasa i Henryk Klasa. Punkty przyznawano za poprawność muzyczną i językową, interpretację utworu oraz ogólne wrażenie artystyczne.

W kategorii soliści z klas 0-II pierwsze miejsce zdobyła Rozalia Miotk ze Szkoły Podstawowej w Mojuszu, II miejsce – Urszula Szuta ze Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej, III miejsce – Melania Koszałka ze Szkoły Podstawowej w Załakowie, wyróżnienie – Artur Karkowski ze Szkoły Podstawowej w Jelonku. W kategorii zespoły z klas 0-II pierwsze miejsce przyznano Anastazji Bronk, Marii Stence i Nikoli Keller ze Szkoły Podstawowej w Załakowie, drugie miejsce Antoninie Grzenkowicz, Marcelinie Sikorze i Wandzie Krasce ze Szkoły Podstawowej w Mojuszu, trzecie miejsce Antoninie Bigus, Milenie Krefcie i Martynie Wencie ze Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej, wyróżnienie Marcelinie Zaworskiej, Szymonowi Piekarskiemu i Ignacemu Klejnie ze Szkoły Podstawowej w Jelonku.

W kategorii soliści z klas III-V pierwsze miejsce zajęła Oliwia Kwidzińska ze Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej, drugie miejsce Lidia Koszałka ze Szkoły Podstawowej w Załakowie, trzecie miejsce Franciszek Mierski ze Szkoły Podstawowej w Mojuszu, wyróżnienie Liliana Labuda z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego „Mała Szkoła” w Szopie. W kategorii zespoły z klas III-V pierwsze miejsce zdobyły Urszula Bladowska i Aleksander Wenta ze Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej, drugie miejsce Marcelina Stencel i Marta Wenta ze Szkoły Podstawowej w Załakowie, trzecie miejsce Agata Miotk, Stanisław Koszałka i Dagmara Syldatk ze Szkoły Podstawowej w Mojuszu, wyróżnienie Oliwia Gronda, Julia Koszałka i Zuzanna Piepiórka ze Szkoły Podstawowej w Jelonku.

W kategorii soliści z klas VI-VIII pierwsze miejsce przyznano Milenie Wencie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierakowicach , drugie miejsce Małgorzacie Koszałce ze Szkoły Podstawowej w Załakowie, trzecie miejsce Maksymilianowi Anteckiemu ze Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej, wyróżnienie Antoninie Lejk ze Szkoły Podstawowej w Jelonku. W kategorii zespoły z klas VI-VIII pierwsze miejsce zajęły Alicja Mejna i Anna Kotyla ze Szkoły Podstawowej w Załakowie, drugie miejsce Amelia Złoch i Antonina Formela ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierakowicach, trzecie miejsce Oliwia Klebba, Aniela Leik i Roksana Walkusz ze Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej, wyróżnienie zaś Amelia Rozmpa, Partycja Ekman i Agnieszka Miłosz ze Szkoły Podstawowej w Mojuszu.

Wszystkim nagrodzonym Serdecznie Gratulujemy.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom, ich nauczycielom oraz opiekunom i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu, która odbędzie się już w przyszłym roku szkolnym.

Relacja zdjęciowa wykonana przez uczniów z użyciem pomocy zakupionych w ramach programu @laboratoriaprzyszlosci.