HomeContact
Kalendarz imprez

KALENDARZ  IMPREZ SZKOLNYCH NA ROK  2018 / 2019

 

Lp.

   Rodzaj imprezy

     Data

1

Inauguracja roku szkolnego

3 IX 2018

2

Sprzątanie Świata

wrzesień

    2018

3

Tydzień matematyki

Wrzesień 2018

4

Rozgrywki piłkarskie

wg harmonogramu

 

5

Ślubowanie klasy I

październik 2018

6

Dzień Edukacji Narodowej

14  X  2018

7

Dzień Papieski

11  X  2018

8

Gminny Konkurs Czytelniczy w Języku Kaszubskim

Listopad 2018

9

Dzień Niepodległości

11 XI  2018

10

Warsztaty świąteczne

grudzień 2018

11

Wojewódzki Konkurs Recytatorski

Wierszy E. Warmowskiej

grudzień 2018

12

Święto Wolontariusza

grudzień 2018

13

Udział w Gminnym Przeglądzie

Kolędników

 

grudzień 2018

14

Dzień Seniora

 

 

styczeń 2019

15

Gminny Konkurs Recytatorski

wierszy J. Brzechwy, J. Tuwima

marzec 2019

16

Bal Karnawałowy

styczeń 2019

17

Dyskoteka karnawałowa

styczeń 2019

18

Konkurs Prozy i Poezji Polskiej

luty 2019

19

„Święto Wiosny”

„ Mam talent”

 

21III 2019

 

20

Urodziny A. Einsteina i Dzień liczy Pi

14 III 2019

21

Konkurs Piosenki Angielskiej

marzec 2019

22

Konkurs Prozy i Poezji Kaszubskiej

marzec 2019

23

B R D

marzec/kwiecień

     2019

24

Konkurs wiedzy z języka angielskiego

marzec 2019

25

Kaszubska Bina

Kwiecień 2019

26

Dzień Ziemi

 

 kwiecień 2019

27

Rocznica Konstytucji 3 Maja

 maj 2019

28

Festyn Rodzinny

 

 

 maj/czerwiec 2019

29

Zakończenie roku szkolnego 2018/19

czerwiec 2019