HomeContact
KONKURSY

VI  GMINNY  KONKURS  JĘZYKA   ANGIELSKIGO 

ENGLISH    FUN

dla klas IV, V, VI i VII szkół podstawowych

Cele konkursu:

  • zainteresowanie dzieci nauką języka angielskiego,
  • zachęcanie do rywalizacji i pogłębienia wiedzy dotyczącej kultury krajów anglojęzycznych.
  • promowanie uczniów uzdolnionych językowo.

Termin i miejsce/sposób składania zgłoszeń: 10.04.2018r. na adres: Szkoła Podstawowa w Mojuszu, Mojusz 23, 83-334 Miechucino lub mailowo: mojusz0@poczta.onet.pl ( w tytule maila proszę koniecznie wpisać: English Fun)

Termin konkursu: 17.04.2018r. godz. 11.00 

Miejsce:  Szkoła Podstawowa w Mojuszu

Osoby odpowiedzialne:  Ilona Formella (tel. 665 634 902) oraz Anna Fuczka

Regulamin konkursu:

 Każda placówka ma prawo zgłosić po 1 uczestniku z każdego rocznika (czyli maksymalnie 4 uczestników) – w zależności od wyników eliminacji szkolnych;

  Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV, V, VI i VII szkoły podstawowej;

ü Konkurs ma charakter testu jednokrotnego wyboru i składa się z dwóch części: gramatyczno-leksykalnej oraz kulturoznawczej;

  Czas trwania testu: 45 minut;

  Wyniki zostaną ogłoszone po ok. 1 godz. od oddania testów;

 W przypadku uzyskania takiej samej liczby punków następuje dogrywka;

 Trzy pierwsze miejsca – nagrody rzeczowe.

  Wszelkie zmiany dotyczące uczestników należy zgłaszać organizatorowi najpóźniej na dwa dni przed datą konkursu.

 

 

 

 

Zagadnienia leksykalno-gramatyczne:

Kl. IV: odmiana czasownika be oraz have got, czasy Present simple i Present continuous, dopełniacz saksoński (possessive ‘s), zaimki osobowe i dzierżawcze, liczba mnoga rzeczowników regularnych i nieregularnych, zaimki wskazujące "this/that; these/those, konstrukcje: "there is/isn't", "there are/aren't", podstawowe przyimki czasu i miejsca, zaimki pytające: where, who, when, what, how.

Kl. V: przedimki, zaimki dzierżawcze, liczebniki główne i porządkowe, daty, czasy Present Simple, Present Continuous, Past Simple, określeniai much/many/ a lot of/some/ any/ no, zaimki pytające, czasowniki modalne, stopniowanie przymiotników.

 Kl. VI: czasy Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Future Simple, struktura ‘be going to’, określenia (a) few/(a) little/a lot of/too much/too many,

 Kl. VII: czasy Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Future Simple, struktura ‘be going to’, tryby warunkowe, strona bierna, mowa zależna, czasowniki modalne, stopniowanie przysłówków.

 

Zagadnienia kulturoznawcze:

 Kraje anglojęzyczne (odpowiednio dla klas) i ich stolice, symbole, flagi, znane postacie, waluta, system polityczny, zabytki, położenie, itp.

Klasa IV – Anglia,

Klasa V – Szkocja,

Klasa VI – Irlandia Północna

Klasa VII –Walia

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO

 VI GMINNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH FUN

Nazwa i adres szkoły:

 

 

Imiona, nazwiska i klasa uczniów:

 

 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela:

 

Telefon kontaktowy:

 

Adres email:

 

Regulamin i formularz zgłoszeniowy do pobrania w zakładce "do pobrania"