HomeContact
KONKURSY

 

VI  GMINNY  KONKURS  JĘZYKA   ANGIELSKIGO 

ENGLISH    FUN

dla klas IV, V, VI i VII szkół podstawowych

Cele konkursu:

 • zainteresowanie dzieci nauką języka angielskiego,
 • zachęcanie do rywalizacji i pogłębienia wiedzy dotyczącej kultury krajów anglojęzycznych.
 • promowanie uczniów uzdolnionych językowo.

Termin i miejsce/sposób składania zgłoszeń: 10.04.2018r. na adres: Szkoła Podstawowa w Mojuszu, Mojusz 23, 83-334 Miechucino lub mailowo: mojusz0@poczta.onet.pl ( w tytule maila proszę koniecznie wpisać: English Fun)

Termin konkursu: 17.04.2018r. godz. 11.00 

Miejsce:  Szkoła Podstawowa w Mojuszu

Osoby odpowiedzialne:  Ilona Formella (tel. 665 634 902) oraz Anna Fuczka

Regulamin konkursu:

ü  Każda placówka ma prawo zgłosić po 1 uczestniku z każdego rocznika (czyli maksymalnie 4 uczestników) – w zależności od wyników eliminacji szkolnych;

ü  Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV, V, VI i VII szkoły podstawowej;

ü  Konkurs ma charakter testu jednokrotnego wyboru i składa się z dwóch części: gramatyczno-leksykalnej oraz kulturoznawczej;

ü  Czas trwania testu: 45 minut;

ü  Wyniki zostaną ogłoszone po ok. 1 godz. od oddania testów;

ü  W przypadku uzyskania takiej samej liczby punków następuje dogrywka;

ü  Trzy pierwsze miejsca – nagrody rzeczowe.

 

 

 

 

Zagadnienia leksykalno-gramatyczne:

ü  Kl. IV: odmiana czasownika be oraz have got, czasy Present simple i Present continuous, dopełniacz saksoński (possessive ‘s), zaimki osobowe i dzierżawcze, liczba mnoga rzeczowników regularnych i nieregularnych, zaimki wskazujące "this/that; these/those, konstrukcje: "there is/isn't", "there are/aren't", podstawowe przyimki czasu i miejsca, zaimki pytające: where, who, when, what, how.

ü  Kl. V: przedimki, zaimki dzierżawcze, liczebniki główne i porządkowe, daty, czasy Present Simple, Present Continuous, Past Simple, określeniai much/many/ a lot of/some/ any/ no, zaimki pytające, czasowniki modalne, stopniowanie przymiotników.

ü  Kl. VI: czasy Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Future Simple, struktura ‘be going to’, określenia (a) few/(a) little/a lot of/too much/too many,

ü  Kl. VII: czasy Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Future Simple, struktura ‘be going to’, tryby warunkowe, strona bierna, mowa zależna, czasowniki modalne, stopniowanie przysłówków.

 

Zagadnienia kulturoznawcze:

ü  Kraje anglojęzyczne (odpowiednio dla klas) i ich stolice, symbole, flagi, znane postacie, waluta, system polityczny, zabytki, położenie, itp.

Klasa IV – Anglia,

Klasa V – Szkocja,

Klasa VI – Irlandia Północna

Klasa VII –Walia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO

 VI GMINNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH FUN

Nazwa i adres szkoły:

 

 

Imiona, nazwiska i klasa uczniów:

 

 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela:

 

Telefon kontaktowy:

 

Adres email:

 

Regulamin i formularz zgłoszeniowy do pobrania w zakładce "do pobrania"

 

Harmonogram konkursu piosenki

Rozpoczęcie konkursu 11.00

KLASY 0-III soliści  ok.11.10 – 11.45

 1. Kinga Edut ‘My heart will go on’
 2. Kinga Szczypior ‘I will always love you’
 3. Aleksandra Browarczyk ‘Shake it off’
 4. Amelia Waśniewska ‘Let it go”
 5. Marcelina Stencel ‘Heal the world’
 6. Laura Węsierska ‘Only hope’
 7. Julia Kotyla ‘Lavender Blue’

Klasy 0-III zespoły  ok. 11.45- 12.20

 1. Alicja Klasa, Nikola Pobłocka ‘Mamma Mia’
 2. Agnieszka Piasecka, Dominika Lejk, Weronika Kobiela ‘Try Everything’
 3. Kamila Pioch, Zofia Walkusz ‘Let it go’
 4. Aurelia Belka, Maria Zalewska ‘Love me like you do’
 5. Judyta Lejk, Oliwia Cybula, Zofia Trepczyk, Aleksandra Naczk ‘Firework’
 6. Klaudia Grabowska, Nikola Stencel ‘Feel the light’
 7. Maja Woźniak, Amelia Jędtyczka ‘Colours of the wind’

Obrady komisji i wręczenie nagród dla kl. 0-III   ok. 12.20 – 13.00

Klasy IV-VII soliści ok. 13.00- 13.55

 1. Weronika Klasa ‘Mamma Mia’
 2. Aleksandra Grzenkowicz ‘Someday'
 3. Karolina Miotk ‘My heart will go on’
 4. Zuzanna Armatowska ‘Happy”
 5. Marcelina Urban ‘Skyfall’
 6. Kinga Krefft ‘Strong’
 7. Julia Czaja ‘Here I am’
 8. Dominika Piotrowska ‘The Winner takes it all’

10.  Dobrosława Rompa ‘Let it go’

11.  Aneta Mielewczyk ‘How far I’ll go’

Klasy IV-VII zespoły ok.13.40-14.40

 1. Amelia Lejk,  Aleksandra Mielewczyk ’Love me like you do’
 2. Julia Pioch, Weronika Grzenkowicz ‘I fonly’
 3. Julia Koszałka, Dominika Tutkowska ‘Can you feel the love tonight’
 4. Paulina Miotk, Konrad Kański ‘I believe I can fly’
 5. Julia Błonk, Zuzanna Koszałka ‘I will always love you’
 6. Anna Komkowska, Amelia Bulczak ‘Can’t stop the feeling’
 7. Adrian Ropela, Błażej Leman, Dominik Klamrowski ‘All Stars’
 8. Martyna Wenta, Katarzyna Lipkowska, Amelia Maszota ‘Hallelujah’
 9. Joanna Massowa, Milena Bigus ‘Just like fire’

10. Kornelia Termer, Julia Piotrowska ‘Can you feel the love tonight’

11. Monika Knut, Szymon Wenta ‘Young and beauliful’

12. Kamila Resa, Aleksandra Brzeska, Patrycja Damaszk ‘Hallelujah’

 

Obrady komisji,  wręczenie nagród dla kl.IV-VI i zakończenie konkursu ok. 14.40-15.30

 

REGULAMIN 

V Międzyszkolnego Przeglądu  Piosenki w Języku Angielskim

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych.
 2. Konkurs ma charakter przeglądu w następujących kategoriach:

      szkoły podstawowe klasy 0-III soliści

      szkoły podstawowe klasy 0-III zespoły

      szkoły podstawowe klasy IV-VII soliści

      szkoły podstawowe klasy IV-VII zespoły

 1. Każda placówka może zaprezentować  dwa utwory w każdej z kategorii.

Uczestnik występuje raz w jednym utworze.

 1. Tematem tegorocznego konkursu będą utwory z filmów - piosenki w języku angielskim bez  niecenzuralnych i erotycznych treści.
 2. Do regulaminu dołączona została karta zgłoszenia, którą należy nadesłać na adres e-mail ang.konkurs@wp.pl  w nieprzekraczalnym terminie do 1 marca 2018r.
 3. Szczegółowy harmonogram prezentacji uczestników konkursu zostanie przesłany na adresy elektroniczne  szkół do 10 marca 2018r..
 4. Konkurs odbędzie się  22 marca  2018r. od  godz. 11.00  w Szkole Podstawowej w Mojuszu
 5. Podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych jest wyłącznie  nagranie  instrumentalne (bez głosu oryginalnego wykonawcy) na płycie CD lub pendrive.
 6. Uczestnik dostarcza organizatorom bezpośrednio przed konkursem (w dniu konkursu)  płytę z podkładem lub pendrive.

10.  Każda płyta musi być opisana (wykonawca, instytucja, kategoria, tytuł utworu).

11.  Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości odtwarzania z powodu uszkodzenia płyty.

12.  Jury powołane przez organizatorów ocenia występy i przyznaje nagrody w każdej z kategorii.

13.  Ocenie podlegają:

      poprawność językowa  (artykulacja, akcentowanie, intonacja);

      poprawność muzyczna (emisja, dykcja, zgodność z linią melodyczną);

      interpretacja utworu wskazująca na zrozumienie treści piosenki;

      ogólne wrażenie artystyczne.

14.  Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.

15.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niekomercyjnego opublikowania nagrań i zdjęć z konkursu w Internecie.

16.  Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na  przetwarzanie swoich danych osobowych w celach konkursowych i promocyjnych.

Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

Regulamin oraz kartę zgłoszenia mozna pobrać w zakładce "do pobrania".

           Karta zgłoszenia na Przegląd Piosenki w Języku Angielskim

 

 

Klasy 0-III soliści

 

Imię i nazwisko wykonawcy

 

 

Tytuł piosenki

 

 

Klasy IV-VII soliści

Imię i nazwisko wykonawcy

 

 

Tytuł piosenki

 

 

Klasy 0-III zespoły

 

 

Imiona i nazwiska wykonawców

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł piosenki

 

 

Klasy IV-VII zespoły

Imiona i nazwiska wykonawców

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł piosenki

 

Nazwa szkoły

 

 

 

 

 

Opiekun

 

 

 

nr tel. kontaktowego