HomeContact
KONKURSY

 

V  GMINNY  KONKURS  JĘZYKA   ANGIELSKIGO

                                      ENGLISH    FUN

dla klas IV, V i VI szkół podstawowych

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci nauką języka angielskiego, zachęcenie do rywalizacji i pogłębienia wiedzy dotyczącej kultury krajów anglojęzycznych. Konkurs ma też służyć obyciu z testami i wdrażaniu nawyku pisania testów. Szkoły promują uczniów uzdolnionych językowo, a oni doskonalą swoje umiejętności.

Termin składania zgłoszeń: 01.04.2017 na adres: Szkoła Podstawowa w Mojuszu, Mojusz 23, 83-334 Miechucino,   telefonicznie: tel.  695502060,  695942481 lub  mailowo: ang.konkurs@wp.pl

Termin konkursu: 06.04.2017 godz. 11.00 

Miejsce:  Szkoła Podstawowa w Mojuszu

Odpowiedzialne za konkurs:  Iwona Kolka  oraz  Beata Sildatk

Regulamin konkursu:

-  Każda placówka może zgłosić po 1 uczestniku z każdego rocznika (czyli maksymalnie 3 uczestników) – w zależności od wyników eliminacji szkolnych;

-  Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV, V i  VI szkoły podstawowej;

-   Konkurs ma charakter testu i składa się z dwóch części: gramatyczno-leksykalnej oraz kulturoznawczej;

-   Czas trwania testu: 45 minut;

-   Wyniki zostaną ogłoszone po ok. 1 godz. oddania testów;

-   Trzy pierwsze miejsca – nagrody rzeczowe.

 

Zagadnienia leksykalno-gramatyczne:

-    Present simple, Present continous, Present perfect, Past simple, Past continuous;

-  “should”, “must”, “will”, “can”, “have to”, ”be going to”;

-  Pronouns, Possessives, Prepositions, Comparisons.

 

Zagadnienia kulturoznawcze:

-   Kraje anglojęzyczne (odpowiednio dla klas) i ich stolice, symbole, flagi, znane postacie, waluta, system polityczny, zabytki, położenie, itp.

Klasa IV – Wielka Brytania, klasa V – Ameryka, klasa VI – Australia i Nowa Zelandia