HomeContact
KONKURSY

REGULAMIN

VI Międzyszkolnego Przeglądu Piosenki

w Języku Angielskim

 

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych.
 2. Organizatorem jest Szkoła Podstawowa w Mojuszu
 3. Konkurs ma charakter przeglądu w następujących kategoriach:

soliści klas 0-II

zespoły klas 0-II 

soliści klas III-V

zespoły klas III-V

soliści klas VI-VIII

zespoły klas VI-VIII

 1. Każda placówka może zaprezentować jeden utwór w każdej kategorii. Uczestnik występuje raz w jednym utworze.
 2. Tematem tegorocznego konkursu będą utwory z lat 90. XX wieku – piosenki muszą być w języku angielskim, bez niecenzuralnych i erotycznych treści.
 3. Do regulaminu dołączona została karta zgłoszenia, którą należy nadesłać na adres e-mail  mojusz0@poczta.onet.pl w treści e-maila wpisując VI Międzyszkolny Przegląd Piosenki w Języku Angielskim. E-maile zgłoszeniowe należy nadesłać najpóźniej do 1 marca 2019 roku.
 4. Wszelkie zmiany dotyczące wykonawców lub utworów należy zgłaszać najpóźniej do 6 marca. Po tym terminie organizator nie przyjmuje żadnych zmian.
 5. Szczegółowy harmonogram prezentacji uczestników konkursu zostanie przesłany na adresy elektroniczne do szkół do 7 marca 2018 roku.
 6. Przegląd odbędzie się 11 marca 2019 roku od godziny 9:00 w Szkole Podstawowej w Mojuszu.
 7. Podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych jest wyłącznie nagranie instrumentalne (bez głosu oryginalnego wykonawcy) na płycie CD lub pendrive. Nie dopuszcza się grania na własnych instrumentach.

11. Każdy uczestnik/zespół dostarcza organizatorowi bezpośrednio przed konkursem ( w dniu konkursu) płytę z podkładem lub pendrive.

 1. Każda płyta musi być opisana nazwą wykonawcy, instytucji, kategorii oraz tytułem utworu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odtworzenia nagrania z powodu uszkodzenia płyty bądź pendrive.
 3. Jeden zespół mogą tworzyć maksymalnie 3 osoby.
 4. Jury powołane przez organizatorów ocenia występy i przyznaje nagrody w każdej kategorii.
 5. Ocenie podlegają:

poprawność językowa (artykulacja, akcentowanie, intonacja)

poprawność muzyczna (emisja, dykcja, zgodność z linią melodyczną)

interpretacja utworu (wskazująca na rozumienie treści piosenki)

ogólne wrażenie artystyczne.

 1. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołane.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niekomercyjnego opublikowania zdjęć i nagrań z konkursu w Internecie oraz lokalnej gazecie.
 3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  w celach konkursowych i promocyjnych.

 

Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta zgłoszenia do VI Międzyszkolnego Przeglądu Piosenki w Języku Angielskim – Hity Lat 90.

Soliści klas 0-II

 

Imię i nazwisko wykonawcy

 

Tytuł utworu

 

Zespoły klas 0-II

Imiona i nazwiska wykonawców

 

 

 

Tytuł utworu

 

Soliści klas III-V

Imię i nazwisko wykonawcy

 

Tytuł utworu

 

Zespoły klas III-V

Imiona i nazwiska wykonawców

 

 

 

Tytuł utworu

 

Soliści klas VI-VIII

Imię i nazwisko wykonawcy

 

Tytuł utworu

 

Zespoły klas VI-VIII

Imiona i nazwiska wykonawców

 

 

 

Tytuł utworu

 

Nazwa placówki

 

 

Opiekun

 

Numer telefonu kontaktowego

 

 

VII  GMINNY  KONKURS  JĘZYKA   ANGIELSKIGO 

ENGLISH    FUN

dla klas IV, V, VI, VII i VIII szkół podstawowych

Cele konkursu:

 • zainteresowanie dzieci nauką języka angielskiego,
 • zachęcanie do rywalizacji i pogłębienia wiedzy dotyczącej kultury krajów anglojęzycznych.
 • promowanie uczniów uzdolnionych językowo.

Termin i miejsce/sposób składania zgłoszeń: 20.03.2019r. na adres: Szkoła Podstawowa w Mojuszu, Mojusz 23, 83-334 Miechucino lub mailowo: mojusz0@poczta.onet.pl ( w tytule maila proszę koniecznie wpisać: English Fun)

Termin konkursu: 27.03.2019r. godz. 10.00 

Miejsce:  Szkoła Podstawowa w Mojuszu

Osoby odpowiedzialne:  Ilona Formella (tel. 665 634 902) oraz Anna Fuczka

Regulamin konkursu:

ü  Każda placówka ma prawo zgłosić po 1 uczestniku z każdego rocznika (czyli maksymalnie 5 uczestników) – w zależności od wyników eliminacji szkolnych;

ü  Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV, V, VI, VII i VIII szkoły podstawowej;

ü  Konkurs ma charakter testu jednokrotnego wyboru i składa się z dwóch części: gramatyczno-leksykalnej oraz kulturoznawczej;

ü  Czas trwania testu: 45 minut;

ü  Wyniki zostaną ogłoszone po ok. 1 godz. od oddania testów;

ü  W przypadku uzyskania takiej samej liczby punków następuje dogrywka;

ü  Trzy pierwsze miejsca – nagrody rzeczowe.

ü  Wszelkie zmiany dotyczące uczestników należy zgłaszać organizatorowi najpóźniej na dwa dni przed datą konkursu.

 

 

 

 

Zagadnienia leksykalno-gramatyczne:

ü  Kl. IV: odmiana czasownika be oraz have got, czasy Present simple i Present continuous, dopełniacz saksoński (possessive ‘s), zaimki osobowe i dzierżawcze, liczba mnoga rzeczowników regularnych i nieregularnych, zaimki wskazujące "this/that; these/those, konstrukcje: "there is/isn't", "there are/aren't", podstawowe przyimki czasu i miejsca, zaimki pytające: where, who, when, what, how.

ü  Kl. V: przedimki, zaimki dzierżawcze, liczebniki główne i porządkowe, daty, czasy Present Simple, Present Continuous, Past Simple, określeniai much/many/ a lot of/some/ any/ no, zaimki pytające, czasowniki modalne, stopniowanie przymiotników.

ü  Kl. VI: czasy Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Future Simple, struktura ‘be going to’, określenia (a) few/(a) little/a lot of/too much/too many,

ü  Kl. VII: czasy Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Future Simple, struktura ‘be going to’, tryby warunkowe, strona bierna, mowa zależna, czasowniki modalne, stopniowanie przysłówków.

ü  Kl. VIII: czasy Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Future Simple, struktura ‘be going to’, tryby warunkowe, strona bierna, mowa zależna, czasowniki modalne, stopniowanie przysłówków.

 

Zagadnienia kulturoznawcze:

ü  Kraje anglojęzyczne (odpowiednio dla klas) i ich stolice, symbole, flagi, znane postacie, waluta, system polityczny, zabytki, położenie, itp.

Klasa IV – Anglia,

Klasa V – Szkocja,

Klasa VI – Irlandia Północna

Klasa VII –Walia

Klasa VIII – Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 DO VII GMINNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH FUN

Nazwa i adres szkoły:

 

 

Imiona, nazwiska i klasa uczniów:

 

 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela:

 

Telefon kontaktowy:

 

Adres email: