HomeContact
DODATKOWE DNI WOLNE W ROKU 2017/2018

Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego zostały ustalone w porozumieniem z Radą Rodziców dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018:

 

 2 XI -Dzień Zaduszny (czwartek)

30 IV ,2V ,4 V,  - poniedziałek, środa, piątek

1 VI - piątek po Bożym Ciele