HomeContact
DODATKOWE DNI WOLNE W ROKU 2018/2019

Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego zostały ustalone w porozumieniem z Radą Rodziców dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019:

 

 2 XI -Dzień Zaduszny

2 I  - środa po Nowym Roku

15 IV - egzamin z j.polskiego klasy VIII

16 IV - egzamin z matematyki klasy VIII

17 IV - egzamin z j. angielskiego klasy VIII

29 IV -poniedziałek przed 1 maja

30 IV - wtorek przed 1 maja

2 V - czwartek po 1 maja