HomeContact
STRAJK
Informacje

 

                                                                                    Mojusz, dnia 03.04.2019 r.

 

 

 

                            Szanowni Rodzice!

  Dyrektor  Szkoły Podstawowej w Mojuszu informuje, że 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) prawdopodobnie rozpocznie się bezterminowy zbiorowy strajk pracowników oświaty, organizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego

W związku z tym zmieniona zostanie organizacja zajęć. Uczniom, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, szkoła zorganizuje w miarę możliwości zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach od 8:00 do 13:00. Proszę zainteresowanych rodziców
o poinformowanie dyrektora o uczestnictwie dziecka w wyżej wymienionych zajęciach  (telefonicznie, osobiście lub na @ szkoły: mojusz0@poczt.onet.pl.

 O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować poprzez stronę internetową szkoły, Facebook lub telefonicznie. Mimo strajku uczniowie klasy VIII będą pisać egzamin ósmoklasisty.

 Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

 

 

 

   Dyrekcja szkoły

 

w/z Lucyna Łagoda

Administrator dnia kwiecień 05 2019
Czytaj więcej · 54 czytań ·Drukuj
XVII POMORSKI FESTIWAL PIOSENKI KASZUBSKIEJ
Konkursy i osiągnięcia

XVII POMORSKI FESTIWAL PIOSENKI  KASZUBSKIEJ

 LUZINO 2019 

 

            15 marca 2019r. odbył się w Luzinie XVII Pomorski Festiwal Piosenki Kaszubskiej.

W konkursie tym swoje umiejętności wokalne zaprezentowała Karolina Miotk – uczennica klasy VIII , która zajęła III  miejsce.

            Agata Miotk z Oddziału przedszkolnego zaśpiewała piosenkę pt” MËMA „ Antoniego Peplińskiego i również zajęła III miejsce.

 

                                                                                  Gratulujemy!

 

Lucyna Mielwczyk, Lucyna Łagoda

Administrator dnia marzec 25 2019
Drukuj
Nabór do Punktu Przedszkolnego w Mojuszu
Informacje

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mojuszu ogłasza nabór do Punktu przedszkolnego dzieci urodzonych w latach 2014, 2015, 2016 na rok szkolny 2019/2020. Wniosek rekrutacyjny można pobrać ze strony internetowej www.spmojusz.pl lub w sekretariacie szkoły.

        Wnioski prosimy składać w sekretariacie szkoły w dniach od 25 marca do 9 kwietnia 2019 r. w godzinach od 8.00-13.00. Rodziców pracujących prosimy o dołączanie do deklaracji zaświadczenia o zatrudnieniu. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń
w dniu 16 kwietnia 2019 r. (po posiedzeniu komisji rekrutacyjnej).

 

                                                                                 Dyrektor szkoły

                                                                                 Danuta Pioch

Mojusz, dnia 18.03.2019 r.

 

Ogłoszenie 

W sprawie naboru dzieci do Punktu Przedszkolnego działającego przy Szkole Podstawowej w Mojuszu na rok szkolny 2019/2020

 

Komisja rekrutacyjna, po złożeniu przez rodziców dzieci deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym,  określiła liczbę wolnych miejsc do przedszkola na rok szkolny 2019/2020.

Ilość wolnych miejsc wynosi 11. Rodziców chcących złożyć wnioski prosimy o pobieranie wniosków ze strony www.spmojusz.pl bądź z sekretariatu szkoły   w  dniach  od 25 marca 2019 r. do 9 kwietnia 2019 r. i składanie ich              w sekretariacie bądź w punkcie przedszkolnym najpóźniej do dnia 9 kwietnia 2019 r.

 

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Lucyna Łagoda

Administrator dnia marzec 25 2019
Drukuj
Konkurs logopedyczny
Konkursy i osiągnięcia

 XXIX Ogólnopolski Logopedyczny

Konkurs Plastyczny „Szumi Las”

 

 

            Celem konkursu „Szumi las” było rozbudzenie plastycznej i językowej twórczości u dzieci, szczególnie tych z trudnościami w mówieniu, prezentacja swoich umiejętności i zdolności plastycznych oraz wrażliwości artystycznej poprzez wspólną pracę z rodzicem i logopedą.

            Organizatorem oraz sponsorem głównych nagród konkursu była poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krzyżu Wielkopolskim oraz Wydawnictwo KOMLOGO. W odpowiedzi na konkurs napłynęło 5 ciekawych i barwnych prac z różnych klas.

            Konkurs adresowany był do dzieci w wieku od 4 do 9 lat w tym także uczniów z niepełnosprawnością. Czas trwania konkursu wynosił około 3 miesięcy (od 12.11.2018r. do 18.01.2019r.). Laureaci konkursu oprócz nagród pocieszenia otrzymali dyplomy w formie tradycyjnej (drukowanej). Wśród nich znaleźli się:

 

Laureaci konkursu:

 

  1.  Zuzanna Rompa PP;
  2.  Dagmara Syldatk kl.0;
  3.  Michał Sikora kl.0;
  4.  Amelia Rompa kl. I;

5. Oliwier Puzdrowski kl. III

 

 

                                                                                                            Opiekun konkursu:

                                                                                  Logopeda szkolny Magdalena Miotk

Administrator dnia marzec 20 2019
Drukuj
Dzień Jedności Kaszubów w Sierakowicach
Z życie szkoły

W piątek 15 marca uczniowie klasy czwartej razem z wychowawczynią udali się do Sierakowic na Gminny Dzień Jedności Kaszubów. Święto rozpoczęło się odśpiewaniem hymnu kaszubskiego oraz występem Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Sierakowice".Potem pani J.Mielewczyk powiedziała dlaczego Kaszubi świętują Dzień Jedności.  Atrakcją dla uczniów była  projekcja filmu animowanego "Przygody Remusa" - najnowszej produkcji Piotra Zatonia, Eweliny Karczewskiej oraz Ireny Brzeskiej. Po projekcji autorzy opowiadali o tym, jak powstał ten film oraz  odpowiadali na pytania zgromadzonej młodzieży. Na zakończenie każdy z bliska mógł obejrzeć wyrzeźbione figurki z filmu.

Beata Sildatk


Administrator dnia marzec 18 2019
Drukuj
Nabór do oddziału przedszkolnego
Informacje

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mojuszu ogłasza nabór do Oddziału Przedszkolnego dzieci z rocznika 2013 na rok szkolny 2019/2020. Wniosek rekrutacyjny można pobrać ze strony internetowej www.spmojusz.pl lub w sekretariacie szkoły.

        Wnioski prosimy składać w sekretariacie szkoły w dniach od 11 marca
do 22 marca 2019 r. w godzinach od 8.00-14. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w dniu 28 marca 2019 r. (po posiedzeniu komisji rekrutacyjnej).

Dyrektor szkoły

Danuta Pioch

Administrator dnia marzec 06 2019
Drukuj
Deklaracja o kontynuowaniu edukacji w punkcie przedszkolnym
Informacje

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mojuszu informuje   o konieczności złożenia deklaracji kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w naszej szkole (roczniki: 2014, 2015) w dniach  od 08.03.2019 r. do 14.03.2019 r.

            Rodziców pracujących proszę o dołączanie do deklaracji zaświadczenia o zatrudnieniu. Wnioski prosimy składać w sekretariacie szkoły lub w przedszkolu w godz. od 8.00-13.00.

Dyrektor szkoły

Danuta Pioch

 

Administrator dnia marzec 06 2019
Drukuj
Dzień Babci i Dzień Dziadka
Z życie szkoły

Dzień Babci i Dzień Dziadka to wyjątkowe daty w kalendarzu, jedne z najmilszych i najsympatyczniejszych dni w roku.

Szkoła Podstawowa w Mojuszu upamiętniła to wydarzenie 21 stycznia, goszcząc w swoich progach bardzo wielu najmilszych gości. Sala Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wypełniła się po brzegi nie tylko dziadkami uczniów ale i Seniorami z sołectwa Mojusz.

Uroczystość poprowadziła uczennica klasy ósmej Julia Blok, podkreślając jak ważną rolę dla wnuków pełnią Dziadkowie. Pani Dyrektor Danuta Pioch podziękowała dziadkom za cierpliwość, zrozumienie i opiekę, a przede wszystkim za czas, który zawsze mają dla swoich wnuków.

Najmłodsi uczniowie wyrazili swoją miłość, wdzięczność i szacunek kochanym babciom i dziadkom, poprzez recytowanie pięknych wierszy. To przecież od nich dzieci otrzymują wiele ciepła i dobra, za które warto i trzeba dziękować. Starsi  uczniowie zaprezentowali między innymi występ artystyczny pt. „Familiada” oraz koncert piosenek związanych tematycznie z tymże świętem . Do występu dzieci przygotowały panie wychowawczynie. Niektórzy uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności gry na gitarze. Babcie i Dziadkowie niezwykle chętnie brali udział w przygotowanych konkursach wykazując się swoimi umiejętnościami między innymi zwijaniem włóczki wełny oraz pleceniem warkoczy. Na zakończenie wszyscy uczniowie wspólnie odśpiewali gromie „ Sto Lat” i wręczyli własnoręcznie wykonane podarki i laurki dla przybyłych gości. Uroczystość wypadła pięknie, uczniowie otrzymali gromkie brawa, a babcie i dziadkowie przy kawie i słodkościach mogli miło spędzić czas patrząc na swoje wnuki. Sponsorami uroczystości był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Rada Sołecka Sołectwa Mojusz.


Administrator dnia luty 15 2019
Drukuj
Konkurs"Stok nie jest dla bałwanów"
Konkursy i osiągnięcia

Zapraszam do konkursu  fotograficzno-plastycznego dla dzieci i młodzieży na zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS pn. „Stok nie jest dla bałwanów”. Organizatorem konkursu jest Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Stołeczna Grupa Wojewódzka IPA oraz Fundacja PZU. Prace proszę złożyć do 25 lutego 2019r. do p. Beaty Sildatk.

ZASADY KONKURSU:

1. Prace plastyczne zgłaszane do konkursu mogą być wykonane dowolną techniką rysunkową, malarską lub fotograficzną pozwalającą na utrwalenie obrazu na arkuszu o formacie A3. Prace zgłaszane do konkursu mogą być również przygotowane przy użyciu programów komputerowych. Można łączyć poszczególne techniki w jednej pracy.

2. Do konkursu mogą być zgłaszane prace wykonane indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie do 3. osób) w dwóch kategoriach wiekowych:

 a) kat. I – wiek: 5-10 lat (rysunek, fotografia),

 b) kat. II- wiek: 11-16 lat (plakat, fotografia).

3. Każdy Uczestnik ma prawo nadesłać maksymalnie 1. pracę konkursową.

4. Format arkusza papieru lub innej powierzchni wykorzystanej do wykonania pracy fotograficzno-plastycznej nie może być większy niż format A3 (297 mm × 420 mm). Organizator zastrzega, by nie przysyłać prac wyklejanych plasteliną, kaszami, makaronem, ryżem i innymi produktami spożywczymi, brokatem, liśćmi itp., prac ze styropianu, prac wykonanych na szkle oraz prac przestrzennych.

Kodeks zachowania dla narciarzy i snowboarderów

1. Wzgląd na inne osoby

Każdy narciarz lub snowboarder powinien zachować się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody dla innej osoby.

2. Sposób jazdy na nartach i snowboardzie oraz panowanie nad prędkością

Każdy narciarz lub snowboarder powinien kontrolować sposób jazdy. Powinien on dostosować szybkość i sposób jazdy do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy, warunków atmosferycznych oraz natężenia ruchu.

3. Wybór kierunku jazdy

Narciarz lub snowboarder nadjeżdżający od tyłu musi wybrać taki tor jazdy, aby nie spowodować zagrożenia dla narciarzy lub snowboarderów znajdującym się przed nim.

4. Wyprzedzanie

Narciarz lub snowboarder może wyprzedzać innego narciarza lub snowboardera z góry i z dołu, z prawej i z lewej strony pod warunkiem, że zostawi wystarczająco dużo przestrzeni wyprzedzanemu narciarzowi lub snowboarderowi na wykonanie przez niego wszelkich zamierzonych lub niezamierzonych manewrów.

5. Ruszanie z miejsca i poruszanie się w górę stoku

Narciarz lub snowboarder, wjeżdżając na oznakowaną drogę zjazdu, ponownie ruszając po zatrzymaniu się, czy też poruszając się w górę stoku, musi spojrzeć i w górę, i w dół stoku, aby upewnić się, że może to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych.

6. Zatrzymanie na trasie

O ile nie jest to absolutne konieczne, narciarz lub snowboarder musi unikać zatrzymania się na trasie zjazdu w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po upadku w takim miejscu narciarz lub snowboarder winien usunąć się z toru jazdy możliwie jak najszybciej.

7. Podchodzenie i schodzenie na nogach

Narciarz lub snowboarder musi podchodzić lub schodzić na nogach wyłącznie skrajem trasy.

8. Przestrzeganie znaków narciarskich

Każdy narciarz lub snowboarder winien stosować się do znaków narciarskich i oznaczeń tras.

9. Wypadki

W razie wypadku każdy narciarz lub snowboarder winien udzielić poszkodowanym pomocy.

10. Obowiązek ujawnienia tożsamości

Każdy narciarz, snowboarder, obojętnie czy sprawca wypadku, poszkodowany czy świadek musi w razie wypadku podać swoje dane osobowe.

 

Administrator dnia luty 13 2019
Drukuj
zaproszenie na konsultacje logopedyczne
Informacje

 

                                                                   

Drodzy Rodzice!

 Uprzejmie zapraszam do udziału w konsultacjach logopedycznych, które odbywają  się w piątki w godzinach 13.00-13.25. Spotkania przeznaczone są dla rodziców i dzieci uczęszczających na zajęcia logopedyczne. Będą państwo mogli przyjrzeć się prowadzonym zajęciom, a także porozmawiać o postępach jakie dziecko uczyniło podczas terapii.

Dodatkowo rodzice dowiedzą się:

- jak ćwiczyć z dzieckiem w domu;

- usprawniać motorykę aparatu artykulacyjnego (m.in.: warg, języka, żuchwy);

- kształtować prawidłowy tor oddechowy;

- rozwijać słuch fonemowy;

- wzbogacać słownictwo, a przede wszystkim rozwijać mowę opowieściową.

            Zapraszam do zapisywania się na listę chętnych, którą znajdziecie państwo bezpośrednio u logopedy szkolnego.

 

 

                                                                                        Logopeda szkolny

                                                                                         Magdalena Miotk

Administrator dnia styczeń 12 2019
Drukuj
Stypendia sportowe Funduszu Natalii Partyki
Informacje

Informacja prasowa


Stypendia sportowe Funduszu Natalii Partyki – IV edycja wystartowała

 

Fundusz Natalii Partyki w partnerstwie z siecią sklepów Biedronka uruchomił IV edycję programu stypendialnego dla młodych zdolnych sportowców borykających się
z trudnościami w rozwoju kariery. To wyjątkowy program, który wspiera młodych, utalentowanych ludzi, szukających dofinansowania swojego rozwoju sportowego. Każde stypendium w ramach funduszu to 10 000 zł. na realizację jasno sprecyzowanych celów sportowych.

Natalia Partyka - czterokrotna mistrzyni paraolimpijska, trzykrotna uczestniczka igrzysk olimpijskich, medalista mistrzostw Europy, wielokrotna reprezentantka Polski w tenisie stołowym - utworzyła fundusz stypendialny, który od trzech lat, dzięki partnerstwu z siecią Biedronka, przyznaje stypendia dla zdolnych sportowców.

 

W związku z tym, że w tenisa stołowego gram długo, wiem, z czym wiąże się kariera sportowca. To mnóstwo przeszkód i wyrzeczeń. W czasie swojej kariery spotkałam wiele bardzo życzliwych mi osób, które w różny sposób mi pomagały. Cieszę się, że mój Fundusz pełni podobną rolę dla wielu młodych talentów. – mówi Natalia Partyka.

 

W trzech dotychczasowych edycjach Konkursu stypendia zdobyło 33 sportowców. W III edycji do grona stypendystów dołączyli między innymi Oskar Kwiatkowski, utalentowany snowboardzista i Łukasz Niedziałek – utytułowany młody chodziarz. Dominik Bury – wielokrotny medalista w biegach narciarskich otrzymał wsparcie Funduszu aż dwa razy. Stypendystami Funduszu zbyli również Bartosz Tyszkowski – zdobywca srebrnego medalu w pchnięciu kulą podczas Igrzysk Paraolimpijskich w RIO oraz Maria Andrejczyk, która z sukcesem zakończyła udział w olimpiadzie w Brazylii, zajmując czwartą pozycję w konkursie rzutu oszczepem.

 

Kto może dostać stypendium z Funduszu Stypendialnego Natalii Partyki?

Sportowcy w wieku od 17 do 22 lat, którzy osiągają wysokie wyniki w sporcie na poziomie klasy sportowej odpowiedniej do ich kategorii wiekowej, w dyscyplinach indywidualnych lub grach zespołowych, w dyscyplinach olimpijskich lub paraolimpijskich.

Stypendium otrzymają kandydaci, którzy z różnych przyczyn mają problemy z rozwojem kariery, ale jednocześnie mają sprecyzowane cele sportowe.

Stypendia w wysokości 1000 zł miesięcznie będą wypłacane przez 10 miesięcy. Kandydaci, prócz wypełnionego formularza zgłoszeniowego, muszą przesłać także krótką prezentację wideo. Wnioski stypendialne należy składać do 14 grudnia 2018 r.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów dostępne są na stronie www.fundusznataliipartyki.pl.

***

 

Kontakt:

e-mail: stypendium@fundusznataliipartyki.pl

tel: 22 825 70 22

www.fundusznataliipartyki.pl

Administrator dnia grudzień 09 2018
Drukuj