HomeContact
Dożywianie
Informacje

Informacja dotycząca realizacji wieloletniego programu wspierania Finansowego gmin w zakresie dożywiania. „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach informuje, że w roku szkolnym 2017/2018 rodzice, których dzieci uczęszczają do przedszkola, oddziału przedszkolnego , punktu przedszkolnego, żłobka, szkoły podstawowej oraz gimnazjum mogą skorzystać z dożywiania dziecka w formie zupy i II dania.

W przypadku ubiegania się o pomoc na okres od września 2017 r. do końca grudnia 2017r. należy złozyć wniosek w tut. ośrodku do dnia 7 wrzesnia 2017r. wraz z dokumentacją potwierdzającą dochody członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie  wniosku. Pomoc będzie udzielana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 771,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie tut. ośrodka.

                                                                     Z poważaniem

                                                                          Ryszard Klajn

                                                             Kierownik GOPS w Sierakowicach

Administrator dnia sierpień 26 2017
Drukuj