HomeContact
rekrutacja
Informacje

Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Mojuszu ogłasza nabór dzieci urodzonych w latach 2014, 2013, 2012 na rok szkolny 2017/2018. Wniosek rekrutacyjny można pobrać ze strony internetowej www.spmojusz.pl lub w sekretariacie szkoły.

Wnioski przyjmowane są od 10 kwietnia do 26 kwietnia 2017 r.
w godzinach od 12.00-15.00.

Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń i na tablicy ogłoszeń 8 maja
2017 r.(po posiedzeniu komisji rekrutacyjnej).

 

Dyrektor szkoły

Administrator dnia kwiecień 04 2017
Drukuj