HomeContact
dożywianie
Informacje

UWAGA ZMIANA W SPOSOBIE DOKONYWANIA PŁATNOŚCI

ZA DOŻYWIANIE

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mojuszu informuje, iż w związku z wprowadzeniem przez Gminę Sierakowice centralizacji rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług, zaistniała konieczność ponownego dokonywania płatności indywidualnych. Prosimy o dokonywanie płatności przelewem za każdy kolejny miesiąc do 28 dnia miesiąca poprzedzającego dożywianie, gdyż na tej podstawie będą zamawiane posiłki. Jeśli nie dokonają Państwo płatności w wyżej wymienionym terminie, będzie to oznaczało, że dziecko nie będzie korzystało z dożywiania w kolejnym miesiącu.

Opłata żywieniowa za styczeń :

Zupa  - 11 dni * 0,97 = 10,67

II danie -  11 dni * 2,50 = 27,50

         Prosimy płatności za zupy i II danie dokonywać na konto: ZEAS ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice, subkonto: „Szkoła Podstawowa w Mojuszu”, numer konta: 30 8324 0001 0000 0361 2000 0200

W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka, adres, szkołę, klasę oraz za jaki miesiąc jest opłata żywieniowa.

Administrator dnia grudzień 27 2016
Drukuj