HomeContact
Zbieramy nakrętki
Informacje

 Wszyscy, którzy chcieliby pomóc niepełnosprawnemu Dawidowi z Dzierżążna w zakupie wózka inwalidzkiego , mogą od stycznia do 8 czerwca przynosić do szkoły  plastikowe nakrętki.  Na zakup wózka potrzeba ich bardzo, bardzo dużo, a więc zaproście do współpracy znajomych i krewnych. Każda osoba z klas starszych otrzyma dodatkowe punkty.  Uczniowie klas młodszych , którzy zbiorą najwięcej -  słodkie nagrody. 

Administrator dnia styczeń 09 2012
Drukuj