HomeContact
ogłoszenie o naborze do przedszkola
Informacje

Szkoła Podstawowa w Mojuszu ogłasza nabór do Punktu Przedszkolnego dzieci urodzonych w latach 2011, 2010, 2009, i od lipca do grudnia 2008 r., na rok szkolny 2014/2015. Wniosek rekrutacyjny można pobrać ze strony internetowej www.spmojusz.pl lub w sekretariacie szkoły. Wnioski przyjmowane są od 9 do 16 kwietnia

2014 r. w godzinach od 8.00 do 13.00.

Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w dniu 30 kwietnia 2014 r. (po posiedzeniu komisji rekrutacyjnej).

Dyrektor szkoły

Administrator dnia kwiecień 02 2014
Drukuj