HomeContact
Bądź kumplem - nie dokuczaj
Z życie szkoły

Klasa II zdobyła certyfikat CARTOON NETWORK za udział w projekcie „Bądź kumplem – nie dokuczaj”.


Administrator dnia czerwiec 18 2018
Drukuj
Zajęcia kulinarne
Z życie szkoły

Dzieci przygotowywały pyszne i zdrowe kanapki.


Administrator dnia czerwiec 18 2018
Drukuj
Dla Mamy i Taty
Z życie szkoły

W dniu 07.06.2018 r.  w naszym przedszkolu gościliśmy naszych kochanych rodziców. Dzieci pięknie powiedziały wierszyki i zaśpiewały piosenki dla Mamy i Taty. Po występach świętowaliśmy przy torcie truskawkowym, babce, kawie i herbacie. To był wspaniały dzień dla nas nauczycieli, dzieci i rodziców. Dziękujemy wszystkich mamusiom i tatusiom za przybycie do naszego przedszkola:).


Administrator dnia czerwiec 18 2018
Drukuj
Wojewódzki Konkurs Recytatorski Literatury Kaszubskiej " RÔDNO MÒWA"
Konkursy i osiągnięcia

27 maja 2018 r. odbył się Wojewódzki Konkurs Recytatorski Literatury Kaszubskiej " RÔDNO MÒWA" w Chmielnia. Naszą szkołę prezentowała Agata Miotk, którą uczęszcza do Oddziału Przedszkolnego. Agatka zaprezentowała się bardzo pięknie i otrzymała I miejsce . Serdecznie gratulujemy Agatce i jej rodzicom.


Administrator dnia czerwiec 18 2018
Drukuj
Moja mała ojczyzna- mieszkam w ...
Konkursy i osiągnięcia

Dzieci z Punktu przedszkolnego wzięły udział Gminny Konkurs Plastycznym " Moja mała ojczyzna- mieszkam w ..." Na konkurs zostały wysłane 4 prace: Julii Kalman, Marty Peta, Laury Sikora i Zuzanny Rompa. Laureatką konkursu została Laura Sikora. Wszystkie prace zostały samodzielnie wykonane w przedszkolu - serdecznie gratulujemy wszystkim dzieciom.


Administrator dnia czerwiec 18 2018
Drukuj
Spektakl "Intrygi Czarodziejki Honoraty"
Z życie szkoły

Spektakl "Intrygi Czarodziejki Honoraty"

Dnia 15.05.2018 r. do naszej szkoły przyjechał „Teatr Profilaktyczny Edukacja i Animacja "Magik" , który przedstawił spektakl "Intrygi Czarodziejki Honoraty" dla dzieci z zerówki, przedszkola oraz klas I – III . Było bardzo wesoło, dzieci się bardzo cieszyły i śmiały.


Administrator dnia czerwiec 18 2018
Drukuj
Klauzule dotyczące przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umowy i zgody wg. wymogów RODO
Informacje

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotyczącą przetwarzania na podstawie przepisów prawa

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Mojuszu (Mojusz 23, 83-334 Miechucino).

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA  

dotyczącą przetwarzania na podstawie  umowy

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Mojuszu (Mojusz 23, 83-334 Miechucino).

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

4)Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotyczącą przetwarzania na podstawie przesłanki zgody

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach ……………………………….

 

………………………………..

                                                                                                          (data, podpis)

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Mojuszu (Mojusz 23, 83-334 Miechucino).

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu ...........................................................

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest ................................

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

________________________

podpis            

 

Powyższe informacje znajdują sie również w zakładce "do pobrania"

 

 

 

 

Administrator dnia czerwiec 04 2018
Drukuj
Warsztaty przyrodnicze
Z życie szkoły

 

W warsztatach przeprowadzonych przez p. Joannę Kuśnierz i p. Adama Kozłowskiego - pracowników Kaszubskiego Parku Krajobrazowego uczestniczyły dzieci z Małego Przedszkola i Oddziału Przedszkolnego. Dzieci dowiedziały się, jak ważna jest rola pszczół w przyrodzie. Mogły zobaczyć prawdziwy ul, przywdziać  strój pszczelarza . Bawiły się i uczyły. Kolorowały, stemplowały.Z zaciekawieniem słuchały.
Warsztaty, jak zawsze profesjonalnie przeprowadzone przez p. Kuśnierz pogłębiły wiedzę najmłodszych dotyczącą naszego środowiska naturalnego i roli jaką odgrywają w nim nasi sprzymierzeńcy - pszczoły.

Administrator dnia czerwiec 04 2018
Drukuj
WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO
Konkursy i osiągnięcia

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Plakat promujący zdrowy styl życia”

 

 

Kategoria I

 

Miejsce I – Natalia Błonk, SP nr 1Sierakowicach

Miejsce II – Maciej Markowski, SP w Lisich Jamach

Miejsce III – Jakub Formela, SP nr 1 w Sierakowicach

 

 

Kategoria II

 

Miejsce I – Diana Cichosz, SP nr 2 w Sierakowicach

Miejsce II – Wiktoria Markowska, SP w Lisich Jamach

Miejsce III –Kinga Domaszk, SP w Lisich Jamach

Administrator dnia maj 30 2018
Drukuj
Festyn
Informacje

 Sobota 2 czerwca 2018r. godz.14.00   -  zapraszamy na festyn !!!

 


Administrator dnia maj 24 2018
Drukuj
BĄDŹ KUMPLEM - NIE DOKUCZAJ
Konkursy i osiągnięcia

Udział klasy 2 w projekcie Cartoon Network „BĄDŹ KUMPLEM – NIE DOKUCZAJ”

Administrator dnia maj 22 2018
Drukuj